IRC-møde d. 16. december kl. 20

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

IRC-møde d. 16. december kl. 20

Daniel Ejsing-Duun
Hej alle ubuntianere!

Så er referatet fra aftenens møde oppe:
https://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2014/12/13/irc-moede-25-november-2014/

Næste møde er d. 25. november kl 20. Agenda mm. kan findes på:
http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/924/detail/

Tilmeld jer eventuelt på Facebook og inviter gerne venner:
https://www.facebook.com/events/357756534407215

Eller på Google+:
https://plus.google.com/events/cek41rr35hjn9p87tpp6orbgi30?authkey=CNqI6quTwITpBg

På næste møde bliver fokus at følge op på afstemninger og aktiviteter fra de sidste gange. Se agendaen.

Venlig hilsen,
Daniel.

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk