IRC-møde tirsdag d. 28. oktober

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

IRC-møde tirsdag d. 28. oktober

Daniel Ejsing-Duun
Hej alle ubuntianere!

Så er referatet fra aftenens møde oppe:
https://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2014/09/30/irc-moede-30-september-2014/

Næste møde er d. 28. oktober. Agenda mm. kan findes på:
http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/869/detail/

Tilmeld jer eventuelt på Facebook og inviter gerne venner:
https://www.facebook.com/events/581030175335816/

Vi skal meget gerne på næste møde snakke om, hvad vi kan gøre for at forbedre vores økonomi. Hovedvægten lægges lige nu på at genetablere Google Adsense, hvis muligt, og at gøre det nemmere for medlemmer at donere til Ubuntu Danmark.

Venlig hilsen, Daniel.

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk