IRC møde tirsdag d. 29. marts.

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

IRC møde tirsdag d. 29. marts.

Søren Bredlund Caspersen
Kære alle

I sidste øjeblik kommer her indkaldelse til Ubuntu-DK IRC møde tirsdag
d. 29. marts kl. 20.00

Mødet foregår i #ubuntu-dk-moede kanalen på Freenode IRC netværket.

Foreløbig dagsorden:

Formalia (Valg af dirigent, referent, godkendelse af referat fra sidste møde)
Status på markering af Ubuntu 16.04 LTS i Aarhus
Valg af dato for Generalforsamling 2016
Eventuelt

Mvh.
Søren

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: IRC møde tirsdag d. 29. marts.

Daniel Ejsing-Duun
Hej alle ubuntianere!

Så er referatet fra sidste møde oppe. Læs det gerne på https://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2016/04/25/bestyrelsesmoede-29-marts-2016/ .

Vi ses til mødet i morgen på IRC.

/Daniel

Den 28-03-2016 kl. 16:32 skrev Søren Bredlund Caspersen:

> Kære alle
>
> I sidste øjeblik kommer her indkaldelse til Ubuntu-DK IRC møde tirsdag
> d. 29. marts kl. 20.00
>
> Mødet foregår i #ubuntu-dk-moede kanalen på Freenode IRC netværket.
>
> Foreløbig dagsorden:
>
> Formalia (Valg af dirigent, referent, godkendelse af referat fra sidste møde)
> Status på markering af Ubuntu 16.04 LTS i Aarhus
> Valg af dato for Generalforsamling 2016
> Eventuelt
>
> Mvh.
> Søren
>


--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk