IRC møde tirsdag d. 30. januar

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

IRC møde tirsdag d. 30. januar

Søren Bredlund Caspersen
Hej alle

Hermed indkaldes til IRC møde tirsdag d. 30. januar kl. 20.00 i #ubuntu-dk-moede

Dagsorden:

Hej og navnerunde
Valg af referent
Opfølgning på diskussion om mail-liste til medlemmer
Planlægning af Generalforsamling forår 2018 (F.eks. valg af dato,
indkaldelse osv.)
Mulighed for afholdelse af Releaseparty i forbindelse med 18.04 LTS
udgivelsen. Måske i Aarhus? Måske et andet sted?
Fornuftigt sted at samle møde -indkaldelser og -referater (wiki,
GitHub, Hjemmesiden?)
Eventuelt


Hvis der er andre punkter vi skal have på dagsordenen, så giv lyd :)

(Ja, det er laaang tid siden vi sidst har holdt et møde, men nu prøver vi igen.)


Mvh.
Søren

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk