IRC møde tirsdag d. 30. maj

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

IRC møde tirsdag d. 30. maj

Søren Bredlund Caspersen
Hej alle

Hermed indkaldelse til IRC møde på tirsdag d. 30. maj kl. 20 i #ubuntu-dk-moede

Dagsorden:

Hej og navnerunde
Valg af referent
Muligheder og begrænsninger i at nå medlemmer vha. e-mail (opfølgning
på diskussion fra generalforsamlingen)
Eventuelt


Mvh.
Søren

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk