Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen af danske Ubuntubrugere søndag d. 26. april 2015

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen af danske Ubuntubrugere søndag d. 26. april 2015

Søren Bredlund Caspersen
Kære alle

Herved indkaldes til generalforsamling i Foreningen af danske Ubuntubrugere
søndag d. 26. april 2015 kl. 16.00

Mødet foregår i IRC kanalen #ubuntu-dk-moede på Freenode netværket.

Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse
 * Valg af formand
 * Valg af kasser
 * Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 * Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 * Valg af LoCo kontakt
9. Eventuelt


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til
bestyrelse (mail-listen [hidden email] er også fint)
senest d. 18. april.

Opstilling til bestyrelsen og andre tillidsposter sendes til
bestyrelsen (og/eller mail-listen) senest d. 19. april.

Tidsfristen for ændringsforslag til vedtægterne er overskredet, så der
kan ikke stilles yderligere ændringsforslag. Der er kommet to
ændringsforslag til vedtægterne (se nederst).

For yderligere info om generalforsamlingen, se links nedenfor. Hvis
noget ellers er uklart så hold dig ikke tilbage fra at spørge.

Mvh.
Søren

Vores vedtægter kan findes her:
https://ubuntudanmark.dk/forening/
Web IRC-klient til kanalen:
http://webchat.freenode.net/?channels=#ubuntu-dk-moede
Generalforsamlinge på LoCo Portal:
http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/943/detail/Ændringsforslag til vedtægterne:
Forslag 1:

Daniel (og/eller Søren) stiller forslag om rettelse af mindre
stavefejl i vedtægterne.
Konkret foreslås at i §4 stk. 4 ændres
"kasser" til "kasserer"
og
"LoCo kontakt" til "LoCo-kontakt"

Motivation: Retstavning.

Forslag 2:

Søren stiller forslag om at:

§4 Stk. 5. omskrives, så det har følgende ordlyd:

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen; og
udsendes til medlemmerne per email senest 5 dage før
generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes
behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne per email senest 5
dage før generalforsamlingen.


§4 Stk. 6. omskrives, så det har følgende ordlyd:

Stk 6. Opstilling til tillidsposter skal ske skriftligt til
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til
medlemmerne, senest 5 dage før generalforsamlingen. Hvis ikke der er
opstillet nok til kampvalg, kan nominering ske på selve
generalforsamlingen, hvis mindst 5 fremmødte ønsker dette.

Motivation:
De nuværende tre forskellige tidsfrister gør det administrative
arbejde med indkaldelse unødigt besværligt.
Da vi ikke er ved at drukne i forslag og vedtægtsændringer tror jeg
godt vi alle kan klare at fristerne rykkes som skitseret i forslaget.

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen af danske Ubuntubrugere søndag d. 26. april 2015

Søren Bredlund Caspersen
Hej igen.

Der tilføjes endnu et ændringsforslag til vedtægterne, stillet af Jannie.

Det følger her:


§4 stk. 4

Punktet "Valg af bestyrelse" erstattes med:

8. Valg af bestyrelse
 * Valg af Formand (lige år)
 * Valg af Kasserer (ulige år)
 * Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2­-4 i lige år og 1-­3 i
ulige år) og 2 suppleanter
 * Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 * Valg af LoCo kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)


§ 6. Stk. 1 ændres til:

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden
Formanden består af Kassereren, og 3-­7 medlemmer. Bestyrelsen vælges
af generalforsamlingen for en 2-­årig periode, således, at der vælges
Formand + 2­-4 medlemmer i lige år og Kasserer + 1-­3 medlemmer i
ulige år.
Formand og Kasserer kan ikke være på valg samme år.

Motivation:

2 årig valgperiode med Formand + 2­-4 medlemmer på valg i lige år og
Kasserer + 1­-3
medlemmer i ulige år sikrer, at bestyrelsen ikke pludselig består af
ene "uerfarne"
medlemmer.

En bestyrelse af Formand, Kasserer og 3­-7 medlemmer giver mulighed
for valg af flere
medlemmer, hvis flere ønsker valg og bestyrelsesarbejdet synes måske ikke så
"overvældende", når der er flere om det.
Ved evt. stemmelighed tæller Formandens stemme dobbelt.Mvh.
Søren


2015-04-02 14:30 GMT+02:00 Søren Bredlund Caspersen <[hidden email]>:

> Kære alle
>
> Herved indkaldes til generalforsamling i Foreningen af danske Ubuntubrugere
> søndag d. 26. april 2015 kl. 16.00
>
> Mødet foregår i IRC kanalen #ubuntu-dk-moede på Freenode netværket.
>
> Dagsorden for generalforsamlingen er:
>
> 1. Valg af dirigent
> 2. Valg af referent
> 3. Valg af stemmetællere
> 4. Formandens beretning
> 5. Regnskabsaflæggelse
> 6. Behandling af indkomne forslag
> 7. Godkendelse af budget
> 8. Valg af bestyrelse
>  * Valg af formand
>  * Valg af kasser
>  * Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
>  * Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
>  * Valg af LoCo kontakt
> 9. Eventuelt
>
>
> Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til
> bestyrelse (mail-listen [hidden email] er også fint)
> senest d. 18. april.
>
> Opstilling til bestyrelsen og andre tillidsposter sendes til
> bestyrelsen (og/eller mail-listen) senest d. 19. april.
>
> Tidsfristen for ændringsforslag til vedtægterne er overskredet, så der
> kan ikke stilles yderligere ændringsforslag. Der er kommet to
> ændringsforslag til vedtægterne (se nederst).
>
> For yderligere info om generalforsamlingen, se links nedenfor. Hvis
> noget ellers er uklart så hold dig ikke tilbage fra at spørge.
>
> Mvh.
> Søren
>
> Vores vedtægter kan findes her:
> https://ubuntudanmark.dk/forening/
> Web IRC-klient til kanalen:
> http://webchat.freenode.net/?channels=#ubuntu-dk-moede
> Generalforsamlinge på LoCo Portal:
> http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/943/detail/
>
>
>
> Ændringsforslag til vedtægterne:
> Forslag 1:
>
> Daniel (og/eller Søren) stiller forslag om rettelse af mindre
> stavefejl i vedtægterne.
> Konkret foreslås at i §4 stk. 4 ændres
> "kasser" til "kasserer"
> og
> "LoCo kontakt" til "LoCo-kontakt"
>
> Motivation: Retstavning.
>
> Forslag 2:
>
> Søren stiller forslag om at:
>
> §4 Stk. 5. omskrives, så det har følgende ordlyd:
>
> Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
> være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen; og
> udsendes til medlemmerne per email senest 5 dage før
> generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes
> behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
> generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne per email senest 5
> dage før generalforsamlingen.
>
>
> §4 Stk. 6. omskrives, så det har følgende ordlyd:
>
> Stk 6. Opstilling til tillidsposter skal ske skriftligt til
> bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen og skal udsendes til
> medlemmerne, senest 5 dage før generalforsamlingen. Hvis ikke der er
> opstillet nok til kampvalg, kan nominering ske på selve
> generalforsamlingen, hvis mindst 5 fremmødte ønsker dette.
>
> Motivation:
> De nuværende tre forskellige tidsfrister gør det administrative
> arbejde med indkaldelse unødigt besværligt.
> Da vi ikke er ved at drukne i forslag og vedtægtsændringer tror jeg
> godt vi alle kan klare at fristerne rykkes som skitseret i forslaget.

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk