Jultider på ingående

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Jultider på ingående

Robin Sonefors
Jul. Glögg. Must. Godis. Men också tid.

Julen är en lysande tid att prova på Ubuntu om man inte redan har det.
Så jag skulle vilja två saker:

1. Få så många som möjligt att prova Ubuntu under julhelgen. När man nu
(kanske) har tid att sätta sig ner, och tycker att det är för kallt för
att gå ut, då kan man ju passa på att undersöka hur Ubuntu fungerar.

2. Hjälp till i wikin. Något som vi borde vara klara med redan, men inte
är, är http://ubuntu-se.org/Wiki/Installationshj%c3%a4lp -
installationshjälpen. Om den skulle vara fullständig innan julhelgen, då
alla ska prova på, så skulle det vara lysande. Har ni någon gammal dator
som står och skräpar, installera Ubuntu, dokumentera processen, och
skriv något på Wikin. Det som är så fenomenalt med wikin är att även om
ni inte har tid/lust att skriva något fint och högtravande, så kan ni
fortfarande plita ihop några anteckningar som någon annan kan förfina
efteråt.

Annat julstök i wikin uppskattas naturligtvis också.


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Jultider på ingående

Johan Marcusson
Jag har också haft lite funderingar kring det här. Jag har en syster som
jag har fått att köra Ubuntu, men hon bor inte hemma och det är inte
alltid jag har tid att hjälpa henne. Och eftersom hon är så dålig på att
önska sig saker så funderar jag på att köpa en bok om Linux eller Gnome.
Har ni några tips på en sådan bok? Det skall nog hälst vara en bok om
hur man gör lite praktiska saker och kanske inte hur man använder grep,
awk, sed och en massa andra i hennes ögon onödiga program ;)

sön 2005-12-18 klockan 16:42 +0100 skrev Robin Sonefors:

> Jul. Glögg. Must. Godis. Men också tid.
>
> Julen är en lysande tid att prova på Ubuntu om man inte redan har det.
> Så jag skulle vilja två saker:
>
> 1. Få så många som möjligt att prova Ubuntu under julhelgen. När man nu
> (kanske) har tid att sätta sig ner, och tycker att det är för kallt för
> att gå ut, då kan man ju passa på att undersöka hur Ubuntu fungerar.
>
> 2. Hjälp till i wikin. Något som vi borde vara klara med redan, men inte
> är, är http://ubuntu-se.org/Wiki/Installationshj%c3%a4lp -
> installationshjälpen. Om den skulle vara fullständig innan julhelgen, då
> alla ska prova på, så skulle det vara lysande. Har ni någon gammal dator
> som står och skräpar, installera Ubuntu, dokumentera processen, och
> skriv något på Wikin. Det som är så fenomenalt med wikin är att även om
> ni inte har tid/lust att skriva något fint och högtravande, så kan ni
> fortfarande plita ihop några anteckningar som någon annan kan förfina
> efteråt.
>
> Annat julstök i wikin uppskattas naturligtvis också.
>
--
Johan Marcusson
<[hidden email]>
Blinkenlights Webmaster

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

signature.asc (196 bytes) Download Attachment