Konningedag

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Konningedag

H.v.Dijk
Op www.bibliotheekamersfoort.nl kun je zien wat we weer van plan zijn.
Tip je familie in amersfort.
 Flyers (= ook klein affiche voor achter je autoruit, etc.) kun je
afhalen bij de biebs.
Nu had ik ineens een idee: Als ik nou eens bij de standjes langsga met
cd's die men kan verkopen voor een euro, incl flyer.
Graag commentaar
Hein--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl