LDAP en Active Directory

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

LDAP en Active Directory

Tim ter Beest
Hallo allemaal,

Ik wil graag dat users zich op mijn Ubuntu-bak kunnen aanmelden met
een username/password die in een Active Directory van Win 2003 staat.

Heeft iemand hier een goede howto voor?

Alvast bedankt!


--
Met vriendelijke groet,
Tim ter Beest
E-mail: [hidden email]
MSN: [hidden email]
Skype: caltoo://timterbeest
Ventrilo/FTP-server: timterbeest.nl
DJ bij Familieradio, check: http://www.familieradio.com--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl