קבוצת אובונטו ישראל חדשה ב- Launchpad.net

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

קבוצת אובונטו ישראל חדשה ב- Launchpad.net

Eyal Levin
[מפורסם במקביל בפורום]


נפתחה קבוצה של חברי קהילת אובונטו הישראלית ב- Launchpad.net:

https://launchpad.net/~ubuntu-il

כל מי שרואה עצמו כחלק מהקבוצה הישראלית (LoCo) של אובונטו מוזמן להצטרף.

הצטרפותכם חשובה כדי שמועצת הקהילה הכללית תוכל למפות את קבוצות אובונטו השונות ברחבי העולם.

הודעה שנשלחה בנושא:
ציטוט:
On Sat, Jun 13, 2009 at 03:41, Efrain <[hidden email]> wrote:

Dear LoCo team contacts,

As we continue to integrate the LoCo directory with launchpad, We have
sent invitations out to most of the teams in
https://wiki.ubuntu.com/LoCoTeamList to the laucnhpad team created
https://launchpad.net/~locoteams. The LoCo Council urges you to verify
that your team gets invited to join. If your team does not have a
launchpad team please see
https://wiki.ubuntu.com/LoCoTeamHowto#T ... 0Standards and
start one and send the teams name my way effie-jayx AT ubuntu DOT com

If you have further questions please contact me or any other LoCo Council Member

--
Efrain Valles
https://launchpad.net/~effie-jayx
Ubuntu LoCo Council Member
Ubuntu Membership Board of the Americas Member
Vento Developer
https://launchpad.net/vento

--
loco-contacts mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/loco-contacts


ישנה קבוצה ישנה בכתובת https://launchpad.net/~ubuntu-israel, מומלץ לעבור לקבוצה החדשה.

אייל

--
ubuntu-il mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-il