Πιστοποίηση Linux Foundation για χρήστες Ubuntu στα $150 (κάπου 120€)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πιστοποίηση Linux Foundation για χρήστες Ubuntu στα $150 (κάπου 120€)

Simos Xenitellis-4
Αύριο Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 είναι η προθεσμία για την έκπτωση $150 για πιστοποίηση από το Linux Foundation. Δεν γνωρίζω ώρα, πιστεύω ότι θα είναι το απόγευμα/βράδυ της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, το Linux Foundation παρέχει δύο πιστοποιήσεις,
1. Linux Foundation Certified SysAdmin, στα $300 (στα $150 μετά την έκπτωση)
2. Linux Foundation Certified Engineer, στα $300 (στα $150 μετά την έκπτωση)
Δείτε περισσότερα στο http://training.linuxfoundation.org/certification

Όταν κάποιος πληρώσει τα χρήματα αυτά, τότε έχει 12 μήνες ώστε να ζητήσει να εξεταστεί.
Οπότε, μπορεί κανείς να αγοράσει τώρα και να αρχίσει να προετοιμάζεται στους επόμενους μήνες.
Η εξέταση γίνεται απομακρυσμένα, μέσω του υπολογιστή σας, και χρειάζεται webcam, κτλ.
Συνδέεστε μέσω του περιηγητή σας σε ειδικό διαδικτυακό τόπο όπου γίνεται η εξέταση με κάποιον εξεταστή. Η εξέταση διαρκεί δύο ώρες. 

Γιατί να μπει κανείς στη διαδικασία και να κάνει την πιστοποίηση; Στο
Είναι στην επιλογή του καθενός να αποφασίσει αν χρειάζεται πιστοποίηση γνώσεων.

Κατά το http://discourse.ubuntu.com/t/150-off-linux-foundation-certification-for-ubuntu-users/1915 υπάρχει κουπόνι «UbuntuOct150» που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να έχετε έκπτωση $150. Αν θέλετε να κάνετε και τις δύο πιστοποιήσεις, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι και στις δύο αγορές σας. 
Η εξέταση γίνεται για Ubuntu 14.04 LTS.

Σίμος