Πιστοποίηση Linux Foundation για χρήστες Ubuntu στα $150 (κάπου 120€)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πιστοποίηση Linux Foundation για χρήστες Ubuntu στα $150 (κάπου 120€)

Simos Xenitellis-4
Αύριο Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014 είναι η προθεσμία για την έκπτωση $150 για
πιστοποίηση από το Linux Foundation. Δεν γνωρίζω ώρα, πιστεύω ότι θα είναι
το απόγευμα/βράδυ της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, το Linux Foundation παρέχει δύο πιστοποιήσεις,
1. Linux Foundation Certified SysAdmin, στα $300 (στα $150 μετά την έκπτωση)
2. Linux Foundation Certified Engineer, στα $300 (στα $150 μετά την έκπτωση)
Δείτε περισσότερα στο http://training.linuxfoundation.org/certification

Όταν κάποιος πληρώσει τα χρήματα αυτά, τότε έχει 12 μήνες ώστε να ζητήσει
να εξεταστεί.
Οπότε, μπορεί κανείς να αγοράσει τώρα και να αρχίσει να προετοιμάζεται
στους επόμενους μήνες.
Η εξέταση γίνεται απομακρυσμένα, μέσω του υπολογιστή σας, και χρειάζεται
webcam, κτλ.
Συνδέεστε μέσω του περιηγητή σας σε ειδικό διαδικτυακό τόπο όπου γίνεται η
εξέταση με κάποιον εξεταστή. Η εξέταση διαρκεί δύο ώρες.

Γιατί να μπει κανείς στη διαδικασία και να κάνει την πιστοποίηση; Στο
http://training.linuxfoundation.org/certification/why-hire-a-lfcs-or-lfce
εξηγεί μερικά πράγματα.
Είναι στην επιλογή του καθενός να αποφασίσει αν χρειάζεται πιστοποίηση
γνώσεων.

Κατά το
http://discourse.ubuntu.com/t/150-off-linux-foundation-certification-for-ubuntu-users/1915
υπάρχει κουπόνι «*UbuntuOct150*» που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να
έχετε έκπτωση $150. Αν θέλετε να κάνετε και τις δύο πιστοποιήσεις, τότε
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι και στις δύο αγορές σας.
Η εξέταση γίνεται για Ubuntu 14.04 LTS.

Σίμος
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141106/39a58b90/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr