Lite ubuntuprylar över...

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lite ubuntuprylar över...

David Henningsson-2
Hej!

Det var ett par år sedan jag slutade på Canonical och går inte på så
mycket Linuxkonferenser längre. Men jag har en liten kartong med
ubuntuprylar över - några T-shirts, några lanyards, en hög
klistermärken...är det någon som kommer att göra reklam för Ubuntu på
nån konferens el dyl och behöver lite giveaways så kan ni höra av er.

// David--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se