Προγραμματισμός LuckyBackup

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Προγραμματισμός LuckyBackup

Kostas Oikonomou-3
Αγαπητοί φίλοι,
Μετά την αναβάθμιση μου σε Ubuntu 18.04 από 16.04 δεν μπορώ να προγραμματίσω το LuckyBackup να κάνει αντίγραφο ασφαλείας 3 λεπτά μετά το άνοιγμα του υπολογιστή μου. Μπορεί βέβαια να είναι τυχαίο ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά την αναβάθμιση του Ubuntu.
Το ιστορικό του προβλήματος έχει ως εξής:
Στον υπολογιστή μου έχω δυο εξωτερικούς σκληρούς δίσκους. Ένα που συνδέεται με eSATA και ένα που συνδέεται με USB 2.0. Όλη μου τη δουλειά την αποθηκεύω στο σκληρό με σύνδεση eSATA.
Έχω ρυθμίσει το LuckyBackup όταν ξεκινώ τον υπολογιστή να κάνει ένα αντίγραφο από τον σκληρό με σύνδεση eSATA στον άλλο σκληρό με σύνδεση USB. Έχω δώσει εντολή μάλιστα να κρατά 40 αντίγραφα και κάθε μήνα επαναπρογραμματίζω το LuckyBackup, έτσι που κάθε μέρα να κρατά ένα αντίγραφο ασφαλείας.
Κάθε φορά που ανοίγω τον υπολογιστή «τρέχω» το nautilus και ανοίγω τους δυο σκληρούς δίσκους. Αυτό το κάνω γιατί έχω προσέξει ότι όταν δεν ανοίξω το σκληρό με σύνδεση eSATA, δεν τον βλέπει το LuckyBackup και δεν κάνει αντίγραφο ασφαλείας.
Από το LuckyBackup πάω στο μενού «Προφίλ» και επιλέγω «προγραμματισμός». Ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο πατάω το κουμπί «cronIT» και μου βγαίνει ένα μήνυμα ότι το crontab ενημερώθηκε επιτυχώς. Παρ' όλα αυτά όταν ξαναξεκινήσω τον υπολογιστή μου δεν κάνει αντίγραφο ασφαλείας.
Η προβολή του τρέχοντος crontab μου δίνει το πιο κάτω αποτέλεσμα (αντέγραψα το παράθυρο όπως το έβλεπα):
luckybackup entries

@reboot sleep 180; env DISLAY=:0 /usr/bin/luckybackup --silent --skip-critical /home/
kostas/.luckyBackup/profiles/default.profile > /home/kostas/.luckyBackup/logs/default-
LastCronLog.log 2>&1

end of luckybackup entries

Αν χρειάζεστε και άλλες πληροφορίες για να με βοηθήσετε να λύσουμε το πρόβλημα, είμαι στη διάθεση σας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την καλή διάθεση σας και το χρόνο σας.
Φιλικά
Κώστας Οικονόμου
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20180918/0642b1d5/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr