Ενημέρωση σχετικά με τη MH λειτουργία υπηρεσιών του ubuntu-gr

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ενημέρωση σχετικά με τη MH λειτουργία υπηρεσιών του ubuntu-gr

GEORGE CHRISTOFIS
Σχετικά με την μη λειτουργία των υπηρεσιών της κοινότητας υπάρχει η παρακάτω ενημέρωση:

Είναι κάτω όλο το πανεπιστήμιο. Κάποιο πρόβλημα στο κεντρικό δίκτυο του GRNET ή του upatras μάλλον. Περιμένουμε να διορθωθεί.

 Το πρόβλημα δεν είναι στο κομματι της κοινότητας, αλλά σε κάτι γενικότερο, οπότε ελπίζουμε να επιλυθεί το ζήτημα από τους τεχνικούς και να επανέλθουν όλα κανονικά!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση σχετικά με τη MH λειτουργία υπηρεσιών του ubuntu-gr

GEORGE CHRISTOFIS
Επανήλθε ο σερβερ του πανεπιστημίου!

---------- Προωθημένο μήνυμα ----------
Από: Konstantinos Togias <[hidden email]>
Ημερομηνία: 27 Απριλίου 2014 - 7:11 μ.μ.

Το πρόβλημα φαίνεται να έχει πλέον αποκατασταθεί σε όλο το Παν/μιο και ο server και οι σελιδες της κοινότητας είναι και πάλι διαθέσιμα.


Στις 26 Απριλίου 2014 - 10:42 μ.μ., ο χρήστης George Christofis <[hidden email]> έγραψε:
Σχετικά με την μη λειτουργία των υπηρεσιών της κοινότητας υπάρχει η παρακάτω ενημέρωση:

Είναι κάτω όλο το πανεπιστήμιο. Κάποιο πρόβλημα στο κεντρικό δίκτυο του GRNET ή του upatras μάλλον. Περιμένουμε να διορθωθεί.

 Το πρόβλημα δεν είναι στο κομματι της κοινότητας, αλλά σε κάτι γενικότερο, οπότε ελπίζουμε να επιλυθεί το ζήτημα από τους τεχνικούς και να επανέλθουν όλα κανονικά!