Noua Structura Forum - 6Nov2005

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Noua Structura Forum - 6Nov2005

Sebastian Ivan
Am modificat forumul Ubuntu.Ro conform sugestiilor comunitatii si a deziei Conducerii <a href="http://Ubuntu.ro" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">Ubuntu.ro (vezi wiki)

Va sugerez sa faceti un review si sa imi notificati eventualele greseli precum si sugestii ca pana acum.

Noua forma a forumului vine sa intregeasca dinamicitatea comunitatii <a href="http://ubuntu.ro" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">ubuntu.ro prin o mai buna strucutra.
Speram intr-o apreciere pozitiva a noii structuri si continurea suportului Comunitatii de catre membrii ei prin o activitate continua pe forum.

Cu salutari
Sebastian Ivan

--
ubuntu-ro mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-ro