Open bron achteruit in Vlaamse Hogescholen ...

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Open bron achteruit in Vlaamse Hogescholen ...

Marc Coevoet-3
De uitspraak van de dag:

==
"Het klopt dat er achter Canvas een grotere community zit", geeft
Frederik Gailly toe. "Maar of dat nu per se zou leiden tot
gemakkelijkere aanpassingen? Dat gevoel hadden wij minder."
==

Dat je open bron niet kunt aanpassen, omdat je niet zo knap bent, oké.
Dat je gesloten bron of commerciele software niet kan aanpassen ...

https://datanews.knack.be/ict/magazine/e-learning-duwt-hoger-onderwijs-richting-commerciele-diensten/article-longread-1196953.html


"Nog een geluk dat de Walen aan het beleggen zijn."


Marc
--
The "Penguin" has arrived - and he's not going away - ever.
For former Apple users: Xubuntu.org (menu's up left)
For former Windows users: Lubuntu.org (menu's down left)

--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl