Översättningar saknas

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Översättningar saknas

Ernst Persson
Hej!
Försöker hjälpa till lite med översättningarna på launchpad,
men det verkar finnas mycket problem fortfarande.
Till exempel såg jag att gparted var oöversatt i launchpad,
men många av strängarna är faktiskt översatta i paketet som jag
har installerat på min dator!
Dom strängarna måste ju leta sig in i launchpad.

Hälsn
//Ernst

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Översättningar saknas

Daniel Nylander-2
Ernst Persson skrev:

>Hej!
>F?rs?ker hj?lpa till lite med ?vers?ttningarna p? launchpad,
>men det verkar finnas mycket problem fortfarande.
>Till exempel s?g jag att gparted var o?versatt i launchpad,
>men m?nga av str?ngarna ?r faktiskt ?versatta i paketet som jag
>har installerat p? min dator!
>Dom str?ngarna m?ste ju leta sig in i launchpad.
>  
>

Hej

gparted ?r redan ?versatt av Christian Rose. Det ?r ett flertal av
paket/?vers?ttningar
som inte hittat in i 6.04 menyerna ?nnu.

Notera!
GNOME-?vers?ttningar g?rs av Christian Rose
KDE-?vers?ttningar g?rs av Stefan Asserh?ll
GNU-?vers?ttningar g?rs av svenska Translation Project-grenen

Jag har gjort ?ver 500 Debconf-?vers?ttningar (pkgconf p? Ubuntu-spr?k).
De kommer ocks? att hitta in i Rosetta automatiskt..

Alla hittar in i Rosetta f?rr eller senare..

Mvh
Daniel


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

info.vcf (237 bytes) Download Attachment
smime.p7s (4K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Översättningar saknas

Robin Sonefors
Det finns mängder av program som bara är halvöversatta av Christian Rose
(enligt launchpad alltså). Såvitt jag förstår släpper Ubuntu inte igenom
översättningar som inte är 100% klara. Bör dessa översättas av oss så
småningom om det fortsätter vara så? När isf?
On ons, 2005-11-09 at 09:32 +0100, Daniel Nylander wrote:

> Ernst Persson skrev:
>
> >Hej!
> >Försöker hjälpa till lite med översättningarna på launchpad,
> >men det verkar finnas mycket problem fortfarande.
> >Till exempel såg jag att gparted var oöversatt i launchpad,
> >men många av strängarna är faktiskt översatta i paketet som jag
> >har installerat på min dator!
> >Dom strängarna måste ju leta sig in i launchpad.
> >  
> >
>
> Hej
>
> gparted är redan översatt av Christian Rose. Det är ett flertal av
> paket/översättningar
> som inte hittat in i 6.04 menyerna ännu.
>
> Notera!
> GNOME-översättningar görs av Christian Rose
> KDE-översättningar görs av Stefan Asserhäll
> GNU-översättningar görs av svenska Translation Project-grenen
>
> Jag har gjort över 500 Debconf-översättningar (pkgconf på Ubuntu-språk).
> De kommer också att hitta in i Rosetta automatiskt..
>
> Alla hittar in i Rosetta förr eller senare..
>
> Mvh
> Daniel
>

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: �

Daniel Nylander-2
Robin Sonefors skrev:

>Det finns m�ngder av program som bara �r halv�versatta av Christian Rose
>(enligt launchpad allts�). S�vitt jag f�rst�r sl�pper Ubuntu inte igenom
>�vers�ttningar som inte �r 100% klara. B�r dessa �vers�ttas av oss s�
>sm�ningom om det forts�tter vara s�? N�r isf?
>  
>
Nja.. Gnome sk�ts mestadels av Christian Rose. Han har full kontroll p� det.
Tittar man p� http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.14/sv/index.html s�
�r det v�ldigt n�ra 100% klart.
Problemet �r v�l att paketen tar tid innan de hittar in i Ubuntu (via
Debian).

(CC'ade dig Christian f�r information. Det k�nns fel att g�ra dubbla
�vers�ttningar, dina i officiella Gnome och v�ra f�r Gnome i Rosetta.)

Andra bra l�nkar �r:

Translation Project (mestadels GNU)
http://www.iro.umontreal.ca/translation/registry.cgi?team=sv

KDE (100% �versatt)
http://i18n.kde.org/stats/gui/stable/sv/index.php

Debian PO (h�r finns mycket jobb att g�ra)
http://www.debian.org/international/l10n/po/sv

Debian Debconf (h�r har jag betat av 99% - �vers�ttningen �r klar men
inte paketerade)
http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/sv

Daniel


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

info.vcf (324 bytes) Download Attachment
smime.p7s (4K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: �

Christian Rose
On 11/10/05, Daniel Nylander <[hidden email]> wrote:

> Robin Sonefors skrev:
>
> >Det finns mängder av program som bara är halvöversatta av Christian Rose
> >(enligt launchpad alltså). Såvitt jag förstår släpper Ubuntu inte igenom
> >översättningar som inte är 100% klara. Bör dessa översättas av oss så
> >småningom om det fortsätter vara så? När isf?
>
> Nja.. Gnome sköts mestadels av Christian Rose. Han har full kontroll på det.
> Tittar man på http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.14/sv/index.html så
> är det väldigt nära 100% klart.
> Problemet är väl att paketen tar tid innan de hittar in i Ubuntu (via
> Debian).
>
> (CC'ade dig Christian för information. Det känns fel att göra dubbla
> översättningar, dina i officiella Gnome och våra för Gnome i Rosetta.)

Absolut; att göra dubbelarbete tjänar ingen på.

Jag brukar försöka ha full koll på GNOME innan det görs en ny release.
I GNOME 2.12.0 kunde jag tyvärr inte leva upp till detta på grund av
tidsbrist, men åtminstone GNOME 2.12.1 bör ha betydligt bättre svenska
översättningar eftersom de flesta översättningarna då var åtgärdade,
och 2.12.2 kommer att ha nära allt (utom vissa obskyra saker som
svenska namn på all världens städer i gweather i gnome-applets)
översatt.

Det som inte ingår i kärnan i GNOME, dvs extra programvara för GNOME
men som inte ingår i själva GNOME-utgåvan, har jag dock sämre pejl på:
http://l10n-status.gnome.org/HEAD/sv/fifth-toe/
http://l10n-status.gnome.org/HEAD/sv/office/
http://l10n-status.gnome.org/HEAD/sv/extras/

Om någon vill hjälpa till här så är jag ytterst tacksam. Mer info
finns på http://www.gnome.se/sv/hjalpa/ . Om någon vill göra ett
seriöst jobb med att underhålla de svenska översättningarna för några
av de här programmen så ska vi självklart ordna CVS-konto och
liknande.

Jag vill samtidigt avråda från att använda Rosetta för eventuella
bidrag för dessa program, eftersom de då bara kommer att komma Ubuntu
tillgodo, vilket skulle vara ett fantastiskt sorgligt slöseri. Det är
så ofantligt mycket bättre att översätta upstream där programmen
kommer ifrån istället (GNOME CVS i detta fallet), eftersom det då
kommer alla tillgodo, både Ubuntu och alla andra tänkbara
distributioner och användare.


Mdbh
Christian

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

måånga mer paket

Daniel Nylander-2
In reply to this post by Daniel Nylander-2

Jag har nu (i 2 timmar) j�mf�rt svenska paketlistan och den franska
och aktiverat de paket som inte fanns i den svenska..

Nu finns det M��NGA paket d�r.

https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sv

Mvh
Daniel


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

info.vcf (324 bytes) Download Attachment
smime.p7s (4K) Download Attachment