Översättningar som inte registreras...

classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Översättningar som inte registreras...

Thore-3
Har översatt en del på Rosetta, men när jag sedan kollar det nyligen översatta paketet så är det iallafall inte översatt. Vad kommer det sig? Känns lite onödigt att sitta en massa tid med översättning och inget registreras. Då blir det ju aldrig någon färdig översättning när mina förslag till översättning inte kommer med.

//Freezeman


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Översättningar som inte registreras...

Robin Sonefors
On lör, 2005-11-19 at 09:28 +0000, Thore wrote:
> Har översatt en del på Rosetta, men när jag sedan kollar det nyligen
> översatta paketet så är det iallafall inte översatt. Vad kommer det
> sig? Känns lite onödigt att sitta en massa tid med översättning och
> inget registreras. Då blir det ju aldrig någon färdig översättning när
> mina förslag till översättning inte kommer med.
>
> //Freezeman
>
>
Var är det du översätter? Att översätta i Breezy är inte samma som att
översätta i Dapper, som inte är samma som att översätta direkt i
projektet. De jobbar på att automagiskt exportera sådana saker, men än
så länge så står de översättningarna i allmänhet som saker som står på
andra delar av launchpad.


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Möte

Linnéa Björk Timm
Då föregående möte, den 12/11-05, inte blev av pga för många frånvarande bör
vi kanske snarast möjligt planera in ett nytt möte. Vi behöver då bestämma
tid för detta och lägga till punkter vi vill diskutera.

Förslagsvis håller vi mötet i chatkanalen #ubuntu.se på nätverket FreeNode.

--
//LadyFrost
Linnéa Björk Timm
[hidden email]


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Möte

Robin Sonefors
On sön, 2005-11-20 at 16:26 +0100, Linnéa Björk Timm wrote:
> Då föregående möte, den 12/11-05, inte blev av pga för många frånvarande bör
> vi kanske snarast möjligt planera in ett nytt möte. Vi behöver då bestämma
> tid för detta och lägga till punkter vi vill diskutera.
>
> Förslagsvis håller vi mötet i chatkanalen #ubuntu.se på nätverket FreeNode.
>
Som ett förtydligande: http://ubuntu-se.org/Wiki/Dagordning är adressen
till det som skulle ha varit dagordning senaste mötet.


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Möte

Robin Sonefors
...och så en uppdatering till: om ingen har något annat att säga kommer
i alla fall jag att hålla ett möte kl 19 nu på onsdag.
On sön, 2005-11-20 at 19:37 +0100, Robin Sonefors wrote:

> On sön, 2005-11-20 at 16:26 +0100, Linnéa Björk Timm wrote:
> > Då föregående möte, den 12/11-05, inte blev av pga för många frånvarande bör
> > vi kanske snarast möjligt planera in ett nytt möte. Vi behöver då bestämma
> > tid för detta och lägga till punkter vi vill diskutera.
> >
> > Förslagsvis håller vi mötet i chatkanalen #ubuntu.se på nätverket FreeNode.
> >
> Som ett förtydligande: http://ubuntu-se.org/Wiki/Dagordning är adressen
> till det som skulle ha varit dagordning senaste mötet.
>

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Möte

Linus Mannervik
Jag har skapat en ny diskussionssida ang�ende styrandet av Ubuntu
Sverige i wikin. Jag ser g�rna att andra knappar in lite �sikter p�
sidan innan m�tet - det brukar vara l�ttare att ha en konstruktiv
diskussion om man har n�got att utg� ifr�n. :P

Diskussionssida ang�ende styrande:
http://ubuntu-se.org/Wiki/Diskussion/Styrning

Dagordning inf�r kommande m�te:
http://ubuntu-se.org/Wiki/Dagordning


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Möte

Daniel Nylander-2
Linus Mannervik skrev:
> Jag har skapat en ny diskussionssida ang�ende styrandet av Ubuntu
> Sverige i wikin. Jag ser g�rna att andra knappar in lite �sikter p�
> sidan innan m�tet - det brukar vara l�ttare att ha en konstruktiv
> diskussion om man har n�got att utg� ifr�n. :P
>

Jag �r g�rna med p� m�tet och svarar p� fr�gor fr�n Debians och
Translation Projects sida..

Mvh
Daniel


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

info.vcf (324 bytes) Download Attachment
smime.p7s (4K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Möte

Linnéa Björk Timm
In reply to this post by Linus Mannervik

Den 11/20/2005, skrev "Linus Mannervik" <[hidden email]>:

>Jag har skapat en ny diskussionssida angående styrandet av Ubuntu
>Sverige i wikin. Jag ser gärna att andra knappar in lite åsikter på
>sidan innan mötet - det brukar vara lättare att ha en konstruktiv
>diskussion om man har något att utgå ifrån. :P
>
>Diskussionssida angående styrande:
>http://ubuntu-se.org/Wiki/Diskussion/Styrning
>
>Dagordning inför kommande möte:
>http://ubuntu-se.org/Wiki/Dagordning
>
>
>

Fint bon, jag har lagt till lite tankar. Jag tror att vi nog kan få
ordning på oss om vi bara strukturerar lite - som det är nu vet man inte
riktigt vad som bör göras.

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Möte

No1Viking
Underbart!

Detta är precis det jag efterfrågat. Tack, till er som sitter på informationen, för att ni instruerar och organiserar. I och med att detta slutförs kommer vi alla få en rimlig chans att göra ett stort arbete!

Återigen, tack.

Micke

Den 2005-11-21 skrev Linnea Björk Timm <[hidden email]>:

Den 11/20/2005, skrev "Linus Mannervik" <[hidden email]>:

>Jag har skapat en ny diskussionssida angående styrandet av Ubuntu
>Sverige i wikin. Jag ser gärna att andra knappar in lite åsikter på
>sidan innan mötet - det brukar vara lättare att ha en konstruktiv
>diskussion om man har något att utgå ifrån. :P
>
>Diskussionssida angående styrande:
> http://ubuntu-se.org/Wiki/Diskussion/Styrning
>
>Dagordning inför kommande möte:
>http://ubuntu-se.org/Wiki/Dagordning
>
>
>

Fint bon, jag har lagt till lite tankar. Jag tror att vi nog kan få
ordning på oss om vi bara strukturerar lite - som det är nu vet man inte
riktigt vad som bör göras.

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se