Översättningar som inte registreras...

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Översättningar som inte registreras...

Thore-3
>Var är det du översätter? Att översätta i Breezy är inte samma som att
>översätta i Dapper, som inte är samma som att översätta direkt i
>projektet. De jobbar på att automagiskt exportera sådana saker, men än
>så länge så står de översättningarna i allmänhet som saker som står på
>andra delar av launchpad

Okej, så det fungerar på olika sätt beroende på var man översätter.
Jag har översatt en del i Dapper, och då kom det med. Men efter 15e
blir ingenting registrerat i det man ändrar på i den här avdelningen.
https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sv

I den här avdelningen har det däremot gått bra men allt är översatt nu.
https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sv_SE

Är det någon mening med att översätta det som hör till Breezy? Den är
ju redan släppt nu.

Tycker det är ku l att översätta för då får jag även repetition på min
engelska samtidigt som det gynnar oss användare i allmänhet. Så jag
fortsätter gärna att översätta bara det fungerar...

//Freezeman


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Översättningar som inte registreras...

Daniel Nylander-2
Thore skrev:
>
> https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sv 
>
> https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sv_SE
>  

Notera att ?vers?ttningar som anv?nder "sv_SE" b?r buggrapporteras.
Jag har gjort det med de Debian-paket som anv?nder det.

Mvh
Daniel--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

info.vcf (237 bytes) Download Attachment
smime.p7s (4K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

SV: Re: Översättningar som inte registreras...

Thore-2
Hur ska man g?ra n?r det g?ller buggrapporteringar f?r "sv_SE"-paketen?

Mvh Thore

Daniel Nylander <[hidden email]> skrev:
Thore skrev:
>
> https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sv
>
> https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sv_SE
>

Notera att ?vers?ttningar som anv?nder "sv_SE" b?r buggrapporteras.
Jag har gjort det med de Debian-paket som anv?nder det.

Mvh
Daniel


begin:vcard
fn:Daniel Nylander
n:Nylander;Daniel
adr:;;;Stockholm;;;Sweden
email;internet:[hidden email]
title:Senior IT Security Specialist
x-mozilla-html:TRUE
url:http://www.DanielNylander.se/
version:2.1
end:vcard

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: SV: Re: Översättningar som inte registreras...

Daniel Nylander-2
Thore skrev:
> Hur ska man g?ra n?r det g?ller buggrapporteringar f?r "sv_SE"-paketen?

Har faktiskt ingen aning om hur man buggrapporterar till Ubuntu.
Kanske n?gon e-postlista f?r det? Debianer anv?nder kommandot "bugreport".

H?r ?r texten jag f?tt av Debians ?vers?ttningsansvarige (Christian
Pellier) och skickat
till paketansvariga som har paket som anv?nder "sv_SE" ist?llet f?r "sv".

----------------

This package includes a sv_SE.po file which contains the Swedish translation
of the program strings.

Using a country part in a translation file is a discouraged practice
except in very few cases (such as pt_BR).

Using a sv_SE.po file instead of a sv.po file prevents users of sv_FI,
and all other existing and future locales for
Swedish to benefit from the Swedish translation of the program.

The language does not vary among countries and, again, this is not the
general practice for programs localization.

Please forward this to the upstream author along with this explanation.

You can also mention that the bug probably occurs for other
translations. In general PO files should only be named after the
ISO_639 code of the given language and should not use a country part
with a ISO-3166 code. The only accepted expections to this are:

-pt_BR for Brazilian Portuguese and pt alone for "standard Portuguese"
-zh_CN for "Simplified Chinese" use in mailand China and Singapore
-zh_TW for "Traditional Chinese" used in Taiwan

Lat both are different ways of wrinting Chinese, not to be confused
with Mandarin/Cantonese which are different ways of *speaking*
Chinese....both being written the same way.

------------------
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

info.vcf (237 bytes) Download Attachment
smime.p7s (4K) Download Attachment