Overstappen van versie 5.1 naar Dapper (beta)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Overstappen van versie 5.1 naar Dapper (beta)

Jaap van Hennik
Is het inderdaad zo gesteld dat: indien ik de Beta versie (6.10) van
Kubuntu installeer, ik door updates - op den duur de complete stabile
versie van Kubuntu heb?

*jaap*


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Overstappen van versie 5.1 naar Dapper (beta)

Martijn van de Streek
On Wed, 26 Apr 2006, Jaap van Hennik wrote:

> Is het inderdaad zo gesteld dat: indien ik de Beta versie (6.10) van
> Kubuntu installeer, ik door updates - op den duur de complete stabile
> versie van Kubuntu heb?

Ja. Idem met ubuntu, xubuntu, edubuntu, en alle andere varianten.

Martijn
--
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (198 bytes) Download Attachment