Programatica 2012

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Programatica 2012

Stas Sușcov
Salut,
în 16 Nov. va avea loc evenimentul Programatica.

Ubuntu-ro are nevoie de un reprezentat la acest eveniment.
Vă rog doritorii să ne scrie la [hidden email]

Mersi.

--
ubuntu-ro mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-ro