Re: Sammandrag av ubuntu-se, Vol 146, Utgåva 2

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Sammandrag av ubuntu-se, Vol 146, Utgåva 2

Mattias Axell-2
Hi Jamie (cc [hidden email]),

I sent the invite to this list as a way to reach people in Sweden who
don't use centralized closed networks such as Facebook. People running
free and open source software such as Ubuntu may very well be interested
in this event. We may explore some tools making use of Ubuntu.

Best,
Mattias

On 2019-03-21 13:00, [hidden email] wrote:

> Skicka meddelanden som ska distribueras till ubuntu-se till:
> [hidden email]
>
> För att anmäla dig till eller avanmäla dig från listan via
> Internet, gå in på:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
> eller skicka ett e-postbrev till
> [hidden email]
> med ordet 'help' i ämnesfältet eller som innehåll.
>
> Du kan nå ansvarig(a) person(er) för listan på
> [hidden email]
>
> När du svarar på e-postbrev till listan, var vänlig och ändra
> ämnesfältet så att det är lite mer beskrivande än bara "Re:
> Innehåll av ubuntu-se sammandrag..."
>
>
> Dagens ämnen:
>
>    1. Re: Inbjudan: Integritets-häng med workshops - söndag 24
>       mars 2019, kl 13-16 vid Blivande, Södra Hamnvägen 9, Stockholm
>       (jamie debruijn)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Wed, 20 Mar 2019 13:51:49 -0600
> From: jamie debruijn <[hidden email]>
> To: Ubuntu Sverige <[hidden email]>
> Subject: Re: Inbjudan: Integritets-häng med workshops - söndag 24
> mars 2019, kl 13-16 vid Blivande, Södra Hamnvägen 9, Stockholm
> Message-ID:
> <[hidden email]>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> is this legit
>
>
> On Wed, Mar 20, 2019 at 3:52 AM Mattias Axell <[hidden email]>
> wrote:
>
>> Inbjudan: Integritets-häng med workshops
>>
>> En dag med workshops om integritet och anonymitet. Lär dig mer eller
>> sprid det du redan kan!
>>
>> Inga förkunskaper krävs för att delta! Alla workshops är på
>> grundläggande nivå.
>>
>> Under dagen skriver vi ihop tips med tillgängliga verktyg och liknande
>> för den som vill sätta sig in mer i integritet och anonymitet.
>>
>> Vi bjuder på fika och bra häng!
>>
>> Anmälan: https://civictech.se/form/integrity-register
>>
>> Workshops:
>>
>> - Kom igång med Tor
>>
>> Lär dig mer om varför vi använder Tor och hur man sätter upp ett eget
>> relä. Att sätta upp ett relä är ett enkelt men avgörande sätt att göra
>> Tor bättre och säkrare.
>>
>> - Intro till verktyg för integritet
>>
>> Vi går igenom olika verktyg du kan använda för att skydda din
>> integritet, till exempel hur man testar säkerheten av sin browser,
>> addons till din browser och hantering av lösenord.
>>
>> - Ansiktsmålning mot ansiktsigenkänning
>>
>> Vi testar beprövade och obeprövade sätt att undvika ansiktsigenkänning!
>>
>> Om du känner att du redan har koll på allt eller något av detta, så får
>> du gärna dyka upp, dela med dig av din kunskap och hjälp till där det
>> behövs. Vi värdesätter kunskapsdelning högt och välkomnar alla nivåer av
>> kunskap i ämnet. Den med mer delar med sig!
>>
>> Hoppas vi ses där!
>>
>> Datum: söndag 24 mars 2019
>> Klockan: 13.00-16.00
>> Plats: Blivande, Södra Hamnvägen 9, Stockholm
>>
>> Mer information: https://civictech.se/meetup-3/
>>
>> Mvh,
>> Mattias
>>
>>
>>
>> --
>> ubuntu-se mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
>>
> -------------- next part --------------
> En HTML-bilaga skiljdes ut...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/attachments/20190320/969088ae/attachment-0001.html>
>
> ------------------------------
>
> Subject: Bottentext
>--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se