Re:

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
5 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re:

Joakim Waern
Spam?

1 nov. 2016 kl. 03:04 skrev Ubuntu Sverige <[hidden email]>:

"Re: Ubuntu stickers"

Joakim Waern doc

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Adresslista på vift?

Gunnar Hjalmarsson
On 2016-11-02 16:04, Joakim Waern wrote:
> Spam?
>
> 1 nov. 2016 kl. 03:04 skrev Ubuntu Sverige <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>>:
>
>> "Re: Ubuntu stickers"
>>
>> Joakim Waern doc
>> <http://www.danyundbernhard.net/3hefEftknhBY8k7syiyaF5n2ik8bZFSed4sRTR473sR2EKd3hbHSFzbTFeEH8ZZ6HKz2YaF4aSkQzZnG3ZkyhnbRyGkst9i4/HRtSm9ha2ltK1dhZXJu/>

Ja, rimligen. Fick ett meddelande i samma stil (bifogas), och noterade
att det inte var ett listmeddelande. Verkar som om någon har kommit över
adresslistan.

--
Gunnar Hjalmarsson
https://launchpad.net/~gunnarhj

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

ubuntu-se_spam_gunnarhj.txt (2K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Adresslista på vift?

Roger Karlsson
Det är ungefär samma som de som för ett tag sedan skickade spam med mig som avsändare.

// Roger


On November 2, 2016 at 5:01:05 pm +01:00, Gunnar Hjalmarsson <[hidden email]> wrote:
On 2016-11-02 16:04, Joakim Waern wrote:
Spam?

1 nov. 2016 kl. 03:04 skrev Ubuntu Sverige <[hidden email]
<mailto:[hidden email]>>:

"Re: Ubuntu stickers"

Joakim Waern doc

Ja, rimligen. Fick ett meddelande i samma stil (bifogas), och noterade att det inte var ett listmeddelande. Verkar som om någon har kommit över adresslistan.

--
Gunnar Hjalmarsson

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Adresslista på vift?

Gunnar Hjalmarsson
On 2016-11-02 18:39, Roger Karlsson wrote:
> Det är ungefär samma som de som för ett tag sedan skickade spam med
> mig som avsändare.

Fast den gången var listadressen mottagare. Den här gången är
listadressen fejkad avsändare och enskilda medlemmar mottagare.

--
Gunnar Hjalmarsson
https://launchpad.net/~gunnarhj

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Adresslista på vift?

Johan Ramm-Ericson-2
Hhhmmm, just så. Kolla mailheadern så ser ni något i stil med detta:

Delivered-To: [hidden email]
Received: by 10.129.32.136 with SMTP id g130csp1238775ywg;
        Mon, 31 Oct 2016 19:05:13 -0700 (PDT)
X-Received: by 10.28.69.214 with SMTP id l83mr13920835wmi.119.1477965913365;
        Mon, 31 Oct 2016 19:05:13 -0700 (PDT)
Return-Path: <[hidden email]>
Received: from sd-60475.dedibox.fr ([195.154.32.97])
Det är alltså "[hidden email]" som är den egentliga avsändaren.
/J

2016-11-02 18:48 GMT+01:00 Gunnar Hjalmarsson <[hidden email]>:
On 2016-11-02 18:39, Roger Karlsson wrote:
Det är ungefär samma som de som för ett tag sedan skickade spam med
mig som avsändare.

Fast den gången var listadressen mottagare. Den här gången är listadressen fejkad avsändare och enskilda medlemmar mottagare.


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se