Re: ubuntu-nl Digest, Volume 12, Nummer 21

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ubuntu-nl Digest, Volume 12, Nummer 21

Johnny Mast
[hidden email] schreef:

>Stuur ubuntu-nl mailinglijst inschrijving naar
> [hidden email]
>
>Om lid te worden of uit te schrijven via internet, bezoek
> http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
>of, via e-mail, stuur een bericht met als onderwerp of tekst het woord
>'help' naar
> [hidden email]
>
>U kunt de persoon die de lijst bijhoudt bereiken op
> [hidden email]
>
>Als u een bericht beantwoord (reply) bewerk dan uw onderwerp regel zo
>dat het meer specifiek is dan "Re: Contents of ubuntu-nl digest..."
>
>
>Onderwerpen van vandaag:
>
>   1. Code of conduct in het nederlands. (Johnny Mast)
>   2. Re: Code of conduct in het nederlands. (Dennis Kaarsemaker)
>   3. Re: Code of conduct in het nederlands. (Jos Herni)
>
>
>----------------------------------------------------------------------
>
>Message: 1
>Date: Fri, 25 Nov 2005 19:57:56 +0100
>From: Johnny Mast <[hidden email]>
>Subject: Code of conduct in het nederlands.
>To: [hidden email]
>Message-ID: <[hidden email]>
>Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>
>Beste mede mensen ik wil u via deze weg even vertellen dat ik bezig
>ben voor de nederlandse wiki om de Code of Coduct in het nederlands te
>vertalen. Dit kan handig zijn voor nederlanders die niet zo heel goed
>zijn in engels, de regels van de coduct zijn simpel maar in wat te
>techy engels. Daarom dus deze vertaling..
>
>cheers
>
>Johnny Mast
>
>-------------- next part --------------
>A non-text attachment was scrubbed...
>Name: rave.vcf
>Type: text/x-vcard
>Size: 118 bytes
>Desc: niet beschikbaar
>Url : http://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-nl/attachments/20051125/040b0bd0/rave-0001.vcf
>
>------------------------------
>
>Message: 2
>Date: Fri, 25 Nov 2005 20:06:01 +0100
>From: Dennis Kaarsemaker <[hidden email]>
>Subject: Re: Code of conduct in het nederlands.
>To: [hidden email]
>Message-ID: <[hidden email]>
>Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
>
>On vr, 2005-11-25 at 19:57 +0100, Johnny Mast wrote:
>  
>
>>Beste mede mensen ik wil u via deze weg even vertellen dat ik bezig
>>ben voor de nederlandse wiki om de Code of Coduct in het nederlands te
>>vertalen. Dit kan handig zijn voor nederlanders die niet zo heel goed
>>zijn in engels, de regels van de coduct zijn simpel maar in wat te
>>techy engels. Daarom dus deze vertaling..
>>    
>>
>
>Kijk een goed naar ubuntulinux.nl ...
>  
>
Ik wist het in middels al, maar goed het was goed bedoeld


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

rave.vcf (126 bytes) Download Attachment