Referat af IRC møde tirsdag d. 24. februar 2015

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Referat af IRC møde tirsdag d. 24. februar 2015

Søren Bredlund Caspersen
Hej alle

Her referat fra irc-mødet tirsdag.

Fulde log kan findes her:
http://irclogs.ubuntu.com/2015/02/24/%23ubuntu-dk-moede.html
Dagsorden kan også findes her:
http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/941/detail/


Dagsorden:
> Formaliteter
> Navnerunde samt valg af ordstyrer og referent
> Godkendelse af referat fra sidste gang
> Status på igangværende aktiviteter
> Status på lokalforeninger
> Eventuelt

> Formaliteter
> Navnerunde samt valg af ordstyrer og referent
Navnerunde sprunget over - "the usual suspects" var tilstede.
Daniel valgt til ordstyrer og Søren til referent.

> Godkendelse af referat fra sidste gang
Tidligere referat godkendt
https://ubuntudanmark.dk/blog/artikler/2015/02/12/irc-moede-27-januar-2015/

> Status på igangværende aktiviteter
Søren har opsat Swipp.
Der kan Swipp'es til foreningens konto på: 51946954
Der var ingen ny status til de andre punkter på dagsordenen.

> Status på lokalforeninger
Blueeyez berettede om hjælp til borgere i Esbjerg, under "Kraftcenter
i Esbjerg".
wangerin berettede at de i alslug sidste lørdag havde haft 20
besøgende, og installeret 15 maskiner med lubuntu. wangerin vil
forsøge at få publiceret nogle billeder.


> Eventuelt
Den kommende generalforsamling blev vendt


Mvh.
Søren

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk