Referat af generalforsamling 2018

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Referat af generalforsamling 2018

Daniel Ejsing-Duun
Kære alle

Nedenfor findes referat af Generalforsamling for 2018 i Foreningen af
danske Ubuntubrugere.

Mødeloggen kan findes her:
https://irclogs.ubuntu.com/2018/05/29/%23ubuntu-dk-moede.html

Indkaldelsen findes her:
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2018-February/002998.html


Tilstedeværende
* sbc
* Momsemor
* Ajenbo
* Klumben
* Zilvador

Dagsorden
  * Valg af dirigent
  * Valg af referent
  * Valg af stemmetællere
  * Formandens beretning
  * Regnskabsaflæggelse
  * Behandling af indkomne forslag
  * Godkendelse af budget
  * Valg af bestyrelse
      - Valg af Formand (lige år)
      - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter
      - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
      - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
  * Eventuelt


  * Valg af dirigent
Sbc blev valgt som dirigent
  * Valg af referent
Zilvador blev valgt som referent
  * Valg af stemmetællere
Momsemor og Ajenbo blev udvalgt
  * Formandens beretning
Sbc fortalte kort om året, der er gået. Tilsvarende til tidligere år uden meget aktivitet ud over forum, hjemmeside samt release-party og andre lokale aktiviteter i Jylland
  * Regnskabsaflæggelse
Regnskab blev vist. Der blev spurgt til gebyrer og bankaftale. Regnskab blev dernæst godkendt.
  * Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. Punkt springes over.
  * Godkendelse af budget
Kommentar til, at gebyrer kunne tilføjes, men budget ellers godkendt.
  * Valg af bestyrelse
      - Valg af Formand (lige år)
sbc stillede op som den eneste og blev valgt
      - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter
Ajenbo og Momsemor stillede op igen til bestyrelsen. Lars var ikke tilstedeværende og kunne derfor ikke genvælges.
      - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
Der var ingen med, som ikke var med i bestyrelsen. Sbc vil spørge Christian Arvai, om han vil tage et år mere.
      - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
Zilvador og Ajenbo stillede op. Zilvador meddelte, at han gerne overlod posten til Ajenbo for at få nye hænder på. Ajenbo blev dermed valgt som LoCo-kontakt.
  * Eventuelt
Zilvador foreslog fjernelse af vedtægternes paragraf 6, stk. 3, da det ikke reelt udføres. Der var ingen meninger imod og det vil blive taget med som forslag til næste generalforsamling.


--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Referat af generalforsamling 2018

Daniel Ejsing-Duun
Hej igen

Mindre opdatering. Rettelse til linksene herunder. Tak Jannie :)

Venlig hilsen,
Daniel

Den 29-05-2018 kl. 20:06 skrev Daniel Ejsing-Duun:
Kære alle

Nedenfor findes referat af Generalforsamling for 2018 i Foreningen af
danske Ubuntubrugere.

Mødeloggen kan findes her:
https://irclogs.ubuntu.com/2018/05/29/%23ubuntu-dk-moede.html

Indkaldelsen findes her:
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2018-February/002998.html


Tilstedeværende
* sbc
* Momsemor
* Ajenbo
* Klumben
* Zilvador

Dagsorden
  * Valg af dirigent
  * Valg af referent
  * Valg af stemmetællere
  * Formandens beretning
  * Regnskabsaflæggelse
  * Behandling af indkomne forslag
  * Godkendelse af budget
  * Valg af bestyrelse
      - Valg af Formand (lige år)
      - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter
      - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
      - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
  * Eventuelt


  * Valg af dirigent
Sbc blev valgt som dirigent
  * Valg af referent
Zilvador blev valgt som referent
  * Valg af stemmetællere
Momsemor og Ajenbo blev udvalgt
  * Formandens beretning
Sbc fortalte kort om året, der er gået. Tilsvarende til tidligere år uden meget aktivitet ud over forum, hjemmeside samt release-party og andre lokale aktiviteter i Jylland
  * Regnskabsaflæggelse
Regnskab blev vist. Der blev spurgt til gebyrer og bankaftale. Regnskab blev dernæst godkendt.
  * Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. Punkt springes over.
  * Godkendelse af budget
Kommentar til, at gebyrer kunne tilføjes, men budget ellers godkendt.
  * Valg af bestyrelse
      - Valg af Formand (lige år)
sbc stillede op som den eneste og blev valgt
      - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 i lige år) og 2 suppleanter
Ajenbo og Momsemor stillede op igen til bestyrelsen. Lars var ikke tilstedeværende og kunne derfor ikke genvælges.
      - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
Der var ingen med, som ikke var med i bestyrelsen. Sbc vil spørge Christian Arvai, om han vil tage et år mere.
      - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
Zilvador og Ajenbo stillede op. Zilvador meddelte, at han gerne overlod posten til Ajenbo for at få nye hænder på. Ajenbo blev dermed valgt som LoCo-kontakt.
  * Eventuelt
Zilvador foreslog fjernelse af vedtægternes paragraf 6, stk. 3, da det ikke reelt udføres. Der var ingen meninger imod og det vil blive taget med som forslag til næste generalforsamling.

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk