Referat af møde 26. august 2014

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Referat af møde 26. august 2014

Søren Bredlund Caspersen
Hej alle

Her følger (lidt forsinket!) referat af irc-møde tirsdag d. 26. august 2014.
Møde-log kan læses "råt" her:
http://irclogs.ubuntu.com/2014/08/26/%23ubuntu-dk-moede.html

For mødet var følgende dagsorden:
1. Navnerunde
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Fremlæggelse af regnskaber og budget
4. Anskaffelse af flere Ubuntu-DVD'er
5. Evt.

Referat:

1. Navnerunde

<Momsemor> Jannie
<Zilvador> Daniel Ejsing-Duun
<neglesaks> Peter Bjørn
<sbc_> Søren
<nicky441> Nicky Thomassen
<Christian_Arvai>  Christian Arvai

2. Valg af ordstyrer og referent

Referent: søren
Ordstyrer: Daniel


3. Fremlæggelse af regnskaber og budget

Christian præsenterede regnskabet for 2013. Det kan findes her:
https://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=19149

Efter lidt misforståelser omkring hvad de forskellige poster faktisk
dækkede over blev regnskabet godkendt.

Budgettet kan findes her:
https://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=19150
Det blev diskuteret hvordan underskudet på budgettet kan afhjælpes.
Bla. blev nævnt: donationer, annoncer, betalt medlemsskab.
Der blev ikke taget nogen beslutninger.


4. Anskaffelse af flere Ubuntu-DVD'er

Der blev koordineret bestilling af DVD'er, og Daniel er som
udgangspunkt åben for yderligere bestllinger, så længe vi har flere
DVD'er.
Muligheden for at stille en 'donations-boks' op ved siden af gratis
DVD'er blev luftet.

5. Evt.

Henning fortalte om aktiviteter i Alslug.

Mødet blev hævet i god ro og orden.

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk