Referat fra Generalforsamling 2016

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Referat fra Generalforsamling 2016

Søren Bredlund Caspersen
Kære alle

Nedenfor ses referat af Generalforsamling i "Foreningen af danske
Ubuntubrugere" 2016.


1. Valg af dirigent

Søren blev valgt

2. Valg af referent

Søren blev valgt

3. Valg af stemmetællere

Nicky og Søren blev valgt

4. Formandens beretning

"Foreningen har i november 2015 modtaget et relativt stort beløb fra
LibreOffice konferencen i Aarhus. Så vores økonomi ser rigtig god ud!
(Der står i øjebliket ca. 30.000 på kontoen - vi har dog ikke betalt
for de udgifter vi snakkede om på sidste møde.)
Forummet på ubuntudanmark.dk virker også (stadig) fornuftigt, og det
er mit indtryk at det stadig er stedet at få hjælp til Ubuntu på
dansk.
Det er min oplevelse at de fleste Ubuntu relaterede aktiviteter i
Danmark i øjeblikket ikke direkte springer frem af foreningen, men af
lokal-afdelingerne (specielt omkring Aarhus,Randers og Sønderborg).
Men hvis nogen derude sidder med en god ide, så har vi både økonomi
til at støtte op om det, og der er måske også mange som gerne vil
hæjlpe lidt, så længe der er andre som har det store overblik, og det
overordnede ansvar.
Det kunne også bare være at give vores Facebookside eller Google+ side
lidt opmærksomhed."

Der var ingen kommentarer til beretningen

5. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet blev godkendt

6. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

7. Godkendelse af budget

Budgettet blev godkendt.

8. Valg af bestyrelse
        Valg af Formand

Søren blev genvalgt

        Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 medlemmer)

Jannie, Lars og Anders havde på forhånd meddelt at de genopstillede,
og de blev alle genvalgt.

        Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)

Kenneth havde på forhånd meddelt at han genopstillede, og han blev valgt.

Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)

Ingen blev valgt på mødet. Vi blev eninge om at lade posten være åben
for hvem der måtte ønske at tage den. [Daniel har efter mødet givet
udtryk for at han gerne vil fortsætte som LoCo-kontakt.]

9. Eventuelt

Intet til referat.IRC log fra mødet kan findes her:
http://irclogs.ubuntu.com/2016/05/21/%23ubuntu-dk-moede.html
Indkaldelsen (med regnskab og budget) kan findes her
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/2016-May/002975.html


Mvh.
Søren

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk