Regnskab, budget og opstilling til Generalforsamlingen 2015

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Regnskab, budget og opstilling til Generalforsamlingen 2015

Søren Bredlund Caspersen
Hej alle medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere

Her fremsendes regnskab for 2014 og budget for 2015, til brug for
generalforsamlingen i morgen, søndag d. 26. april.

https://www.dropbox.com/s/wzp6eqbbzkgdfge/Budget%20for%20Udk%202015.ods?dl=0
https://www.dropbox.com/s/87pynlvn1pwbejy/REGNSKAB%20for%20Udk%202014.ods?dl=0

Jeg har ikke modtaget nogen nye forslag (udover de ændringsforslag som
blev fremsendt med den oprindelige indkaldelse).

Jannie er den eneste som formeldt har meddelt at hun genopstiller, men
mon ikke vi kan finde nogle egnede kandidater på mødet i morgen?

For detaljeret dagsorden, og forslag til vedtægtsændringer, se:
http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/943/detail/


Jeg skal beklage at denne mail bliver sendt så sent. Håber alligevel
at se så mange som muligt i morgen kl. 16.00 i #ubuntu-dk-moede IRC
kanalen.

Vi ses!

Mvh.
Søren

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk