Rsync --daemon ?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Rsync --daemon ?

Johan van der Meer
Hee allen,

Heb het idee om met een cron job alle computers waar ik achter werk te
syncen 1x per dag :-).

Daarvorr probeer ik nu een rsync daemon draaiend te krijgen... en
probeer alle stappen netjes te volgen, incl. het maken van een
/etc/rsyncd.conf file.

Nu type ik in rsyncd --daemon, en er gebeurt helemaal niks. Zelfs geen
process-id o.i.d... terwijl ik zoiets wel zou verwachten van een
process dat gestart wordt. Verbinding maken  met de daemon lukt ook
niet...

Hebben jullie ook helemaal geen stdout als je een rsync probeert op te
starten? Of zou dat betekenen dat er nog ergens een fout in zit?

Nou alvast bedankt en groeten,
Johan

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Rsync --daemon ?

Dennis Kaarsemaker
On zo, 2006-05-28 at 21:52 +0200, Johan wrote:

> Hee allen,
>
> Heb het idee om met een cron job alle computers waar ik achter werk te
> syncen 1x per dag :-).
>
> Daarvorr probeer ik nu een rsync daemon draaiend te krijgen... en
> probeer alle stappen netjes te volgen, incl. het maken van een
> /etc/rsyncd.conf file.
>
> Nu type ik in rsyncd --daemon, en er gebeurt helemaal niks. Zelfs geen
> process-id o.i.d... terwijl ik zoiets wel zou verwachten van een
> process dat gestart wordt. Verbinding maken  met de daemon lukt ook
> niet...
Rsync draait hier via inetd. Zet dit in /etc/inetd.conf en stuur hem een
HUP signaal:

rsync   stream  tcp     nowait  root   /usr/bin/rsync rsyncd --daemon
--
Dennis K.

Time is an illusion, lunchtime doubly so.

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (198 bytes) Download Attachment