ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ SERVER BOOT

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ SERVER BOOT

ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Εχουμε την σελίδα μας σε μια εταιρία σε virual server και χρειάστηκε να
κάνουμε επανεκκίνηση τον virtual server. Ο server ειναι ubuntu 3.2.0-38
pae. Μετα την επανεκκίνηση δεν μπουταρει και βγάζει τα παρακάτω

[ 8.0986951 EXT3-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode
Begin: Running /scripts/loca1-bottom ... done, done .
Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
Target filesystem doesn't have requested /sbin/init.
/bin/sh: Θ: Can't open ro
[ 8.74Θ5331 Kernel panic - not syncing: Attempted to kill in it!
[ 8.7410241 Pid: 1, comm: sh Not tainted 3.2.Θ-38-generic-pae #61-Ubuntu
[ 8.7415171 Call Trace:
[ 8.7418881 [<cl592426>l ? printk+0x2d/0x2f
[ 8.7423361 [<cl5922f4>l panic+0x5c/0xl61
[ 8.7427351 [<cl05e0a4>l forget_original_parent+0xle4/0xlf0
[ 8.7432351 [<cl0eb070>l ? perf_cgroup_attach_task+0x20/0x20
[ 8.7437911 [<cl05e0c3>l exit_notify+0x13/0x100
[ 8.7445131 [<cl05e85e>l do_exit+0xlae/0x3c0
[ 8.7449711 [<cl05ebc8>l do_group_exit+0x38/0xa0
[ 8.7454011 [<cl05ec48>l sys_exit_group+0xl8/0x20
[ 8.7458391 [<cl5a8394>l sysca1l_ca11+0x7/0xb


κάποια βοήθεια να κάνω το σύστημα να ξεκινήσει χωρίς να χάσω τιποτα
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141111/be7d0877/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ SERVER BOOT

Konstantinos Togias-3
Καλησπέρα,

Αν το διαχειριστικό του host σου δίνει κάποιο εργαλείο virtual console από
το οποίο μπορείς να δεις και να παρέμβεις στο boot sequence του εικονικού
μηχανήματος (virtual bios, boot menu κλπ), δοκίμασε να πατήσεις esc στο
prompt του grub κατά την εκκίνηση, ώστε να μπεις στην κονσόλα του grub. Από
κει μπορείς να επιλέξεις κάποιον παλιότερο πυρήνα αν  υπάρχει στη λίστα, ή
να δοκιμάσεις παραμέτρους του πυρήνα. Αν δεν έχεις πρόσβαση στο grub δεν
μπορείς να κάνεις και πολλά... Θα πρέπει να ζητήσεις βοήθεια από τους
τεχνικούς του host σου.

---
Konstantinos Togias
M.Sc. in Mathematics of Computers and Decision Making
Software & Web Applications Developer

On Tue, Nov 11, 2014 at 1:18 PM, SOTIRIOS ROUVALIS <[hidden email]> wrote:

> Εχουμε την σελίδα μας σε μια εταιρία σε virual server και χρειάστηκε να
> κάνουμε επανεκκίνηση τον virtual server. Ο server ειναι ubuntu 3.2.0-38
> pae. Μετα την επανεκκίνηση δεν μπουταρει και βγάζει τα παρακάτω
>
> [ 8.0986951 EXT3-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode
> Begin: Running /scripts/loca1-bottom ... done, done .
> Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
> Target filesystem doesn't have requested /sbin/init.
> /bin/sh: Θ: Can't open ro
> [ 8.74Θ5331 Kernel panic - not syncing: Attempted to kill in it!
> [ 8.7410241 Pid: 1, comm: sh Not tainted 3.2.Θ-38-generic-pae #61-Ubuntu
> [ 8.7415171 Call Trace:
> [ 8.7418881 [<cl592426>l ? printk+0x2d/0x2f
> [ 8.7423361 [<cl5922f4>l panic+0x5c/0xl61
> [ 8.7427351 [<cl05e0a4>l forget_original_parent+0xle4/0xlf0
> [ 8.7432351 [<cl0eb070>l ? perf_cgroup_attach_task+0x20/0x20
> [ 8.7437911 [<cl05e0c3>l exit_notify+0x13/0x100
> [ 8.7445131 [<cl05e85e>l do_exit+0xlae/0x3c0
> [ 8.7449711 [<cl05ebc8>l do_group_exit+0x38/0xa0
> [ 8.7454011 [<cl05ec48>l sys_exit_group+0xl8/0x20
> [ 8.7458391 [<cl5a8394>l sysca1l_ca11+0x7/0xb
>
>
> κάποια βοήθεια να κάνω το σύστημα να ξεκινήσει χωρίς να χάσω τιποτα
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/
> attachments/20141111/be7d0877/attachment.html>
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141111/eaafe613/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ SERVER BOOT

Theodotos Andreou
In reply to this post by ΡΟΥΒΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Για να βλέπεις αυτό το μήνυμα υποθέτο ότι έχεις πρόσβαση από την κονσόλα
διαχείρισης (;). Αν υπάρχει δυνατότητα να εκκινίσεις το σύστημα από CD
θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το CD/DVD του ubuntu server και να
διαλέξεις την επιλογή "Rescue a broken system". Απο εδώ μπορείς να
τρέχειςτο fsck για να δεις την κατάσταση των δίσκων σου και να την
διορθώσεις. Αν δεν βρίσκεις άκρη πως να διορθώσεις το πρόβλημα ή τι
προκάλεσε το πρόβλημα, ίσως η καλύτερη λύση είναι να φυλάξεις τα
δεδομένα σου (ίσως να έχεις ήδη κάποιο Backup;) και να ξαναχτίσεις το
σύστημα.

On 11/11/2014 01:18 μμ, SOTIRIOS ROUVALIS wrote:

> Εχουμε την σελίδα μας σε μια εταιρία σε virual server και χρειάστηκε
> να κάνουμε επανεκκίνηση τον virtual server. Ο server ειναι ubuntu
> 3.2.0-38 pae. Μετα την επανεκκίνηση δεν μπουταρει και βγάζει τα παρακάτω
>
> [ 8.0986951 EXT3-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode
> Begin: Running /scripts/loca1-bottom ... done, done .
> Begin: Running /scripts/init-bottom ... done.
> Target filesystem doesn't have requested /sbin/init.
> /bin/sh: Θ: Can't open ro
> [ 8.74Θ5331 Kernel panic - not syncing: Attempted to kill in it!
> [ 8.7410241 Pid: 1, comm: sh Not tainted 3.2.Θ-38-generic-pae #61-Ubuntu
> [ 8.7415171 Call Trace:
> [ 8.7418881 [<cl592426>l ? printk+0x2d/0x2f
> [ 8.7423361 [<cl5922f4>l panic+0x5c/0xl61
> [ 8.7427351 [<cl05e0a4>l forget_original_parent+0xle4/0xlf0
> [ 8.7432351 [<cl0eb070>l ? perf_cgroup_attach_task+0x20/0x20
> [ 8.7437911 [<cl05e0c3>l exit_notify+0x13/0x100
> [ 8.7445131 [<cl05e85e>l do_exit+0xlae/0x3c0
> [ 8.7449711 [<cl05ebc8>l do_group_exit+0x38/0xa0
> [ 8.7454011 [<cl05ec48>l sys_exit_group+0xl8/0x20
> [ 8.7458391 [<cl5a8394>l sysca1l_ca11+0x7/0xb
>
>
> κάποια βοήθεια να κάνω το σύστημα να ξεκινήσει χωρίς να χάσω τιποτα
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL:
> <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141111/be7d0877/attachment.html>


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr