Το φόρουμ είναι πίσω. (Χωρίς SSL όμως)

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Το φόρουμ είναι πίσω. (Χωρίς SSL όμως)

pc_magas
Ναι είναι γεγονός:

http://forum.ubuntu-gr.org/ucp.php?mode=login

Σημείωση ίσως να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ton λογαριασμό σας ξανά.
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Το φόρουμ είναι πίσω. (Χωρίς SSL όμως)

GEORGE CHRISTOFIS
το πιστοποιητικό ssl θα ρυθμιστεί εκ νέου, οπότε για την ώρα συνδεόμαστε
από ασφαλή και έμπιστα δίκτυα.
Αν σε κάποιο θέμα έχει https και δεν λειτουργεί αλλάξτε το με http.

Ενεργοποίηση λογαριασμού δε χρειάζεται, δεν έχει αναφερθεί αυτή η
δυσλειτουργία.

Επίσης και η ανανεωμένη αρχική είναι online: http://www.ubuntu-gr.org

2016-04-05 21:39 GMT+03:00 pc_magas <[hidden email]>:

> Ναι είναι γεγονός:
>
> http://forum.ubuntu-gr.org/ucp.php?mode=login
>
> Σημείωση ίσως να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ton λογαριασμό σας ξανά.
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20160405/c5c28a16/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Το φόρουμ είναι πίσω. (Χωρίς SSL όμως)

pc_magas
Για SSL προτείνω το https://letsencrypt.org/

On 05/04/2016 09:57 μμ, George Christofis wrote:

> το πιστοποιητικό ssl θα ρυθμιστεί εκ νέου, οπότε για την ώρα
> συνδεόμαστε από ασφαλή και έμπιστα δίκτυα.
> Αν σε κάποιο θέμα έχει https και δεν λειτουργεί αλλάξτε το με http.
>
> Ενεργοποίηση λογαριασμού δε χρειάζεται, δεν έχει αναφερθεί αυτή η
> δυσλειτουργία.
>
> Επίσης και η ανανεωμένη αρχική είναι online: http://www.ubuntu-gr.org
>
> 2016-04-05 21:39 GMT+03:00 pc_magas <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>>:
>
>     Ναι είναι γεγονός:
>
>     http://forum.ubuntu-gr.org/ucp.php?mode=login
>
>     Σημείωση ίσως να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε ton λογαριασμό σας ξανά.
>     --
>     Ubuntu-gr mailing list
>     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>
>     If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr
>     mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
>     https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20160405/3f03b5c7/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr