Samba en Windows XP prof : aanpassen wachtwoord

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Samba en Windows XP prof : aanpassen wachtwoord

Christof Laeremans
Hallo,

Ik geraak er maar niet uit om het wachtwoord van een gebruiker te laten aanpassen in Windows XP.

Het lukt perfect om aan melden op het domein met die Windows XP bak maar als ik het wachtwoord van de gebruiker testuser wil aanpassen, via ctrl + alt + delete en dan change password, krijg ik altijd de foutmelding "You do not have permission to change your password".
Ik heb al geprobeerd om de netlogon share aan te passen en de eigenaar (root) en de groep (users, die gemapt is aan Domain Users) volledige rechten te geven (rwx).

Wie kan mij helpen om dit euvel op te lossen ?

Onderaan is mijn smb.conf te vinden, misschien zit daar een onwetmatigheid in.

Alvast bedankt.

mvg,

Christof Laeremans

# Samba config file created using SWAT
# Date: 2006/04/01 21:41:18

# Global parameters
[global]
    workgroup = LX-NT.BE
    server string = SAMBA/NT PDC
    interfaces = eth1
    bind interfaces only = Yes
    obey pam restrictions = Yes
    passdb backend = tdbsam
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
    Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
    unix password sync = Yes
    syslog = 0
    log file = /var/log/samba/log.%m
    max log size = 1000
    time server = Yes
    add user script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false -d /dev/null %u
    logon script = /home/samba/netlogon/logon.bat
    logon path = \\%L\profiles\%U
    logon drive = H:
    logon home = \\%L\%U
    domain logons = Yes
    os level = 64
    preferred master = Yes
    domain master = Yes
    dns proxy = No
    ldap ssl = no
    NIS homedir = Yes
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    admin users = root

[printers]
    comment = All Printers
    path = /tmp
    create mask = 0700
    printable = Yes
    browseable = No

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/printers

[netlogon]
    comment = netlogon service
    path = /home/samba/netlogon
    browseable = No
    locking = No

[profiles]
    comment = windows profielen
    path = /home/samba/profielen
    valid users = %U
    read only = No
    create mask = 0600
    directory mask = 0700
    profile acls = Yes
    browseable = No

[homes]
    comment = Home Directories
    valid users = %S
    admin users =
    read only = No
    browseable = No


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl