Status

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Status

Just Vecht
Hallo,

Mijn naam is Just Vecht. Ik was voorheen actief op het Forum en
daarnaast steunpunt voor de omgeving Zoetermeer.

Wat is de status van de website en als onderdeel daarvan het Forum. Ik
krijg daar regelmatig vragen over van mensen die me kennen als steunpunt
en anderen.

Is er hulp nodig? En zo ja, wat dan?

groet,

Just


--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl