Ανακοινώθηκε το Ubuntu 12.04.5

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ανακοινώθηκε το Ubuntu 12.04.5

Simos Xenitellis-4
Κατά το http://fridge.ubuntu.com/2014/08/08/ubuntu-12-04-5-lts-released/ είναι διαθέσιμο το Ubuntu 12.04.5.

Σημαίνει:

1. Αν έχετε ήδη Ubuntu 12.04, τότε δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι διότι θα λάβετε αυτόματα τις ενημερώσεις από την εφαρμογή Ενημερώσεων.

2. Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε τη συγκεκριμένη έκδοση του Ubuntu, την 12.04, τότε βοηθάει να πάρετε το νέο ανανεωμένο ISO που εμπεριέχει τα ενημερωμένα πακέτα ώστε να μην χρειάζεται μετά να αφιερώσετε πολύ χρόνο στις ενημερώσεις. 

Κάτι που είναι σημαντικό με το Ubuntu 12.04.5 (όπως και με το 12.04.4), είναι ότι εμπεριέχουν ανανεωμένο πυρήνα και X.Org. Οπότε, αν παλαιότερα δεν μπορούσατε να τρέξετε το Ubuntu σε κάποιον υπολογιστή, τότε θα είναι πιο πιθανό να λειτουργήσει. Ειδικά αν έχετε σχετικά νέες κάρτες γραφικών AMD/ATI ή NVidia. 

Η αρχική έκδοση του 12.04 είχε τον πυρήνα Linux 3.2, ενώ στο 12.04.5 έχει τον πυρήνα Linux 3.13.

Για τις λεπτομέρειες των ενημερώσεων και τις αναβάθμισης έκδοσης πυρήνα και X.Org, δείτε https://wiki.ubuntu.com/Kernel/LTSEnablementStack Έχει πληροφορίες χρήσιμες ειδικά αν για κάποιο λόγο δεν θέλετε να αλλάξετε έκδοση πυρήνα.

Σίμος