Διαγωνισμός για δέκα φωτογραφίες για το Ubuntu 14.10 [προθ.: 29 Αυγ 2014]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Διαγωνισμός για δέκα φωτογραφίες για το Ubuntu 14.10 [προθ.: 29 Αυγ 2014]

Simos Xenitellis-4
Μόλις ανακοινώθηκε ο νέος διαγωνισμός για δέκα φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν ως «wallpaper/εικόνες παρασκηνίου» για το Ubuntu 14.10 και θα μπουν στο /usr/share/backgrounds/
Αν πάτε στις επιλογές για Προφύλαξη οθόνης (screensaver), υπάρχει δυνατότητα να δείχνει φωτογραφίες που αλλάζουν αυτόματα κάθε 30 λεπτά. Αυτές οι φωτογραφίες είναι οι επιλεγμένες από τέτοιο παλαιότερο διαγωνισμό.

Για την έκδοση του Ubuntu που έχετε, μπορείτε να δείτε την επιλογή φωτογραφιών στον κατάλογο /usr/share/backgrounds/ του συστήματός σας.

Περισσότερες πληροφορίες έχει στο 

Μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποια φωτογραφία που να δείχνει Ελλάδα ή Κύπρο (ή να προέρχεται από μέλη των κοινοτήτων μας), οπότε αν έχετε κάτι σχετικό, στείλτε το.

Βλέποντας τις προηγούμενες συμμετοχές στο /usr/share/backgrounds/, βοηθάει αν η φωτογραφία είναι macro/μάκρο (δηλαδή πολύ κοντινή). Εδώ ενδέχεται να χρειάζεται ειδικό φακό για την κάμερα. 

Μπορεί να βοηθήσει και η τεχνική focus stacking (http://en.wikipedia.org/wiki/Focus_stacking) για φωτογραφίες macro. Στις φωτογραφίες macro, το βάθος πεδίου (Depth of Field) είναι περιορισμένο, και μόνο το βάθος που έχουμε εστιάσει φαίνεται με ευκρίνεια (το υπόλοιπο, τα κοντινά και μακρυνά, είναι θολά). Με το λογισμικό macrofusion μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα.
Χρειάζεται να τραβήξουμε π.χ. 3 φωτογραφίες με εστίαση σε διαφορετικά βάθη, και με το macrofusion συνδυάζουμε τις φωτογραφίες για να βγει μια τελική που φαίνεται εστιασμένη στο συνολικό εύρος βάθους.
Για την εγκατάσταση του macrofusion, ανοίγουμε το Κέντρο λογισμικού και πάμε στο μενού Επεξεργασία →Πηγές λογισμικού→Άλλο λογισμικό και πατάμε στο πλήκτρο προσθήκη. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, γράφουμε ppa:dhor/myway και επιλέγουμε Εντάξει. Μετά, όταν γίνει ανανέωση των πακέτων, μπορούμε να αναζητήσουμε το macrofusion στο Κέντρο λογισμικού και να το εγκαταστήσουμε.
Περισσότερα για το αποθετήριο με το macrofusion (και άλλο λογισμικό για φωτογραφία/γραφικά) στο 

Άλλο είδος φωτογραφίας που ταιριάζει στο διαγωνισμό είναι τα τοπία. Εδώ κάποιο ηλιοβασίλεμα ή φωτογραφία της θάλασσας (με λίγη ακτή ή νησί στο παρασκήνιο) έχουν καλές πιθανότητες επιλογής. 

Προθεσμία υποβολής: 29 Αυγούστου 2014

Σίμος