Μετάφραση του Ubuntu 14.10 (Unity8)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Μετάφραση του Ubuntu 14.10 (Unity8)

Simos Xenitellis-4
Η επόμενη έκδοση του Ubuntu, 14.10, θα περιλαμβάνει το Unity 8, που θα είναι και το γραφικό περιβάλλον και για το νέο κινητό Ubuntu που θα διατεθεί στους επόμενους μήνες.
Θα είναι διαθέσιμο από δύο κατασκευαστές, την BQ και τη Meizu.
Είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί το κινητό Ubuntu από τη Meizu στις 2 Σεπτεμβρίου, όταν θα ανακοινώσει το Meizu MX4. Το κινητό θα είναι διαθέσιμο σε 4 εκδοχές, και ίσως μια από αυτές να τρέχει Ubuntu. 

Μπορεί να δει κανείς πως φαίνεται το Unity 8 σε emulator με τις οδηγίες στο 
https://wiki.ubuntu.com/Touch/Emulator

Τα στατιστικά μετάφρασης για κάθε γλώσσα εμφανίζονται στη σελίδα http://projects.davidplanella.org/stats/utopic και η Ελληνική γλώσσα είναι ολοκληρωμένη κατά 19% (θέση 49 στη λίστα).

Η σελίδα με τις λεπτομέρειες των πακέτων προς μετάφραση είναι 
Από εκεί μπορεί κανείς να δει τα αμετάφραστα μηνύματα και να συμβάλει στη μετάφραση.

Για κάποιο τεχνικό λόγο, κατά την αποστολή μεταφράσεων μπορεί η σελίδα να εμφανίσει «Timeout Error». Στην περίπτωση αυτή πατάμε Ανανέωση στον περιηγητή μας και περιμένουμε. Οι μεταφράσεις που έχουν κάνει, έχουν σταλθεί, απλά το ζήτημα είναι στη φόρτωση της επόμενης σελίδας με τα νέα μηνύματα. 

Από τα άτομα που έχουν συμβάλλει μέχρι στιγμής και εντόπισα κατά τον έλεγχο των μεταφράσεων, είναι 

Υπάρχει μια προθεσμία Release To Manufacturing (RTM) για το τέλος του μήνα (Αύγουστος), οπότε αν ολοκληρωθεί η μετάφραση στη σελίδα http://projects.davidplanella.org/stats/utopic/el 
τότε όσοι αποκτήσουν την πρώτη έκδοση του κινητού θα έχουν και ελληνικά.

Για τυχόν ερωτήματα και απορίες, ρωτήστε εδώ ή και σε άλλες υπηρεσίες της κοινότητας (forum, g+, facebook).

Σίμος
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Μετάφραση του Ubuntu 14.10 (Unity8)

Simos Xenitellis-4
Οδηγίες για τη μετάφραση υπάρχουν και στο
https://wiki.ubuntu.com/Translations/Phone
και συγκεκριμένα αναφέρει πως μπορεί κανείς να δοκιμάσει τώρα το Ubuntu Phone μέσα από emulator στο desktop.
Είναι στο Testing translations -> On a desktop -> Using the emulator.

Σίμος


2014-08-21 15:13 GMT+03:00 Simos Xenitellis <[hidden email]>:
Η επόμενη έκδοση του Ubuntu, 14.10, θα περιλαμβάνει το Unity 8, που θα είναι και το γραφικό περιβάλλον και για το νέο κινητό Ubuntu που θα διατεθεί στους επόμενους μήνες.
Θα είναι διαθέσιμο από δύο κατασκευαστές, την BQ και τη Meizu.
Είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί το κινητό Ubuntu από τη Meizu στις 2 Σεπτεμβρίου, όταν θα ανακοινώσει το Meizu MX4. Το κινητό θα είναι διαθέσιμο σε 4 εκδοχές, και ίσως μια από αυτές να τρέχει Ubuntu. 

Μπορεί να δει κανείς πως φαίνεται το Unity 8 σε emulator με τις οδηγίες στο 
https://wiki.ubuntu.com/Touch/Emulator

Τα στατιστικά μετάφρασης για κάθε γλώσσα εμφανίζονται στη σελίδα http://projects.davidplanella.org/stats/utopic και η Ελληνική γλώσσα είναι ολοκληρωμένη κατά 19% (θέση 49 στη λίστα).

Η σελίδα με τις λεπτομέρειες των πακέτων προς μετάφραση είναι 
Από εκεί μπορεί κανείς να δει τα αμετάφραστα μηνύματα και να συμβάλει στη μετάφραση.

Για κάποιο τεχνικό λόγο, κατά την αποστολή μεταφράσεων μπορεί η σελίδα να εμφανίσει «Timeout Error». Στην περίπτωση αυτή πατάμε Ανανέωση στον περιηγητή μας και περιμένουμε. Οι μεταφράσεις που έχουν κάνει, έχουν σταλθεί, απλά το ζήτημα είναι στη φόρτωση της επόμενης σελίδας με τα νέα μηνύματα. 

Από τα άτομα που έχουν συμβάλλει μέχρι στιγμής και εντόπισα κατά τον έλεγχο των μεταφράσεων, είναι 

Υπάρχει μια προθεσμία Release To Manufacturing (RTM) για το τέλος του μήνα (Αύγουστος), οπότε αν ολοκληρωθεί η μετάφραση στη σελίδα http://projects.davidplanella.org/stats/utopic/el 
τότε όσοι αποκτήσουν την πρώτη έκδοση του κινητού θα έχουν και ελληνικά.

Για τυχόν ερωτήματα και απορίες, ρωτήστε εδώ ή και σε άλλες υπηρεσίες της κοινότητας (forum, g+, facebook).

Σίμος