Ρύθμιση γλώσσας πληκτρολογίου στο Ubuntu 18.04

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ρύθμιση γλώσσας πληκτρολογίου στο Ubuntu 18.04

Kostas Oikonomou-3
Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να με βοηθήσετε να ρυθμίσω τη γλώσσα πληκτρολογίου στο Ubuntu 18.04. Συγκεκριμμένα έχω στο σύστημα μου εγκατεστημένα τα ελληνικά και τα αγγλικά. Θέλω σε κάθε νέο πρόγραμμα που ανοίγω να έχει σαν πρώτη γλώσσα τα αγγλικά.
Η μέχρι τώρα ρύθμιση που μπόρεσα να κάνω έχει ως εξής: κάθε πρόγραμμα που ανοίγει έχει σαν γλώσσα πληκτρολογίου την τελευταία που χρησιμοποιούσα. Δηλαδή αν για παράδειγμα όταν έκλεισα το Mozilla είχα ενεργοποιημένα τα ελληνικά, ξανανοίγοντας το Mozilla αυτός ανοίγει με ενεργοποιημένα τα ελληνικά. Εγώ θα ήθελα να ανοίγει με ενεργοποιημένα τα αγγλικά

Αυτή τη ρύθμιση την είχα πετύχει στο 16.04 που είχα προηγουμένως, πριν αναβαθμίσω στο 18.04. Τώρα δεν τα καταφέρνω να το πετύχω και στο 18.04.
Έχει κάποιος κάποια ιδέα για το ποια ρύθμιση πρέπει να κάνω;
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Φιλικά
Κώστας Οικονόμου
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20180908/8a11967f/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ρύθμιση γλώσσας πληκτρολογίου στο Ubuntu 18.04

Kostas Oikonomou-3
 Τελικά έλυσα το πρόβλημα. Άνοιξα τον υπολογιστή σε Unity και είδα τις ρυθμίσεις που είχα. Η διαφορά ήταν ότι σε gnome είχα επιλέξει τη χρήση της ίδιας πηγής για όλα τα παράθυρα. Αλλάζοντας τη ρύθμιση στο να επιτρέπονται διαφορετικές πηγές για κάθε παράθυρο λύθηκε το θέμα.
Να σημειώσουμε ότι στο Unity κάτω από την τελευταία επιλογή έδινε τη δυνατότητα για επιλογή αν τα νέα παράθυρα θα χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη πηγή ή την τρέχουσα. Η επιλογή αυτή δεν υπάρχει στο gnome, αλλά ευτυχώς δουλεύει όπως ήθελα, δηλαδή τα νέα παράθυρα να χρησιμοποιούν την προεπιλεγμένη πηγή.
Φιλικά
Κώστας Οικονόμου

    Στις Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018, 12:56:36 μ.μ. EEST, ο χρήστης Kostas Oikonomou <[hidden email]> έγραψε:  
 
 Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να με βοηθήσετε να ρυθμίσω τη γλώσσα πληκτρολογίου στο Ubuntu 18.04. Συγκεκριμμένα έχω στο σύστημα μου εγκατεστημένα τα ελληνικά και τα αγγλικά. Θέλω σε κάθε νέο πρόγραμμα που ανοίγω να έχει σαν πρώτη γλώσσα τα αγγλικά.
Η μέχρι τώρα ρύθμιση που μπόρεσα να κάνω έχει ως εξής: κάθε πρόγραμμα που ανοίγει έχει σαν γλώσσα πληκτρολογίου την τελευταία που χρησιμοποιούσα. Δηλαδή αν για παράδειγμα όταν έκλεισα το Mozilla είχα ενεργοποιημένα τα ελληνικά, ξανανοίγοντας το Mozilla αυτός ανοίγει με ενεργοποιημένα τα ελληνικά. Εγώ θα ήθελα να ανοίγει με ενεργοποιημένα τα αγγλικά

Αυτή τη ρύθμιση την είχα πετύχει στο 16.04 που είχα προηγουμένως, πριν αναβαθμίσω στο 18.04. Τώρα δεν τα καταφέρνω να το πετύχω και στο 18.04.
Έχει κάποιος κάποια ιδέα για το ποια ρύθμιση πρέπει να κάνω;
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
Φιλικά
Κώστας Οικονόμου
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20180908/9b93d042/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr