Ubuntu 20.04.1 LTS _ tulostinajurit

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ubuntu 20.04.1 LTS _ tulostinajurit

Jouko Kautto
Olisiko saatavilla Ubuntu 20.04.1 versioon tulostinajuri Canon MP540 tulostimeen.
Tällä hetkellä en ajurilistalta löydä ko. ajuria.

--
Terveisin
Jouko Kautto--
ubuntu-fi mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-fi