Διαγωνισμός Ubuntu Free Culture Showcase για το νέο Ubuntu 16.04 LTS

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Διαγωνισμός Ubuntu Free Culture Showcase για το νέο Ubuntu 16.04 LTS

Simos Xenitellis-4
Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Ubuntu Free Culture Showcase για το νέο Ubuntu 16.04 LTS.
Ο σύνδεσμος είναι https://wiki.ubuntu.com/UbuntuFreeCultureShowcase

Εδώ συμμετέχουμε με δικές μας δημιουργίες: φωτογραφίες, μουσική ή βίντεο.

Ειδικά για τις φωτογραφίες, θα επιλεγούν δέκα που θα μπουν στο /usr/share/backgrounds/ του Ubuntu 16.04 και θα αποτελούν τις δέκα εναλλακτικές εικόνες παρασκηνίου (wallpaper).
Πρόκειται για φωτογραφίες που θα έρχονται προεγκατεστημένες σε κάθε εγκατάσταση της διανομής.

Είχα την ευκαιρία να λάβω μέρος στο παραπάνω για το Ubuntu 15.10 και μπήκε μια φωτογραφία μου,

Για όσους έχουν 15.10, το αρχείο είναι /usr/share/backgrounds/Mediterranean_Sea_by_simosx.jpg

Ωστόσο, η στόχευση για την LTS είναι πιο σημαντική διότι η διανομή θα εξακολουθεί να υφίσταται για πέντε χρόνια (ως το 2021), και θα τυπωθούν και επίσημα DVD εγκατάστασης που θα εμπεριέχουν τη φωτογραφία. 

Η σελίδα για την αποστολή των φωτογραφιών είναι 
Την προηγούμενη φορά υπήρξαν γύρω στις 70 φωτογραφίες οπότε οι πιθανότητες ήταν 1 στα 7.
Η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι στην ανάλυση, να είναι τουλάχιστον 3840 x 2400.

Σίμος