Ολοκληρώθηκε η μετάφραση του Ubuntu GNOME wiki στα Ελληνικά

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ολοκληρώθηκε η μετάφραση του Ubuntu GNOME wiki στα Ελληνικά

Efstathios Iosifidis
Πριν μερικές ημέρες είχα στείλει στην λίστα και στα περισσότερα social
media την βοήθεια στην μετάφραση του wiki του Ubuntu GNOME.
Για περισσότερες πληροφορίες συντονισμού δείτε στην
http://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=36&t=30366

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκε.
Μπορείτε να μπείτε στην αρχική σελίδα
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGNOME/OneStopPage/Greek

και να διαβάσετε τους περισσότερους συνδέσμους στα Ελληνικά. Ότι δεν
είναι μεταφρασμένο, οδηγεί σε Αγγλική σελίδα διότι δεν είχε νόημα να
μεταφραστεί.

Μπορείτε να διαβάσετε και να διορθώσετε οτιδήποτε ορθογραφικό ή
συντακτικό λάθος πιθανό να υπάρχει. Εάν δεν έχετε δικό σας λογαριασμό
στο wiki, αναφέρετε είτε στην λίστα, είτε στο forum για να το
διορθώσουμε.

Διασκεδάστε την διανομή με την εμπειρία χρήσης GNOME!!!
Στάθης

--
http://www.iosifidis.gr    http://linkedin.iosifidis.gr

Great leaders don't tell you what to do...They show you how it's done.
Power corrupts. Absolute power corrupts...absolutely.
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr