Ubuntu Global Jam 12-14. september 2014

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ubuntu Global Jam 12-14. september 2014

Søren Bredlund Caspersen
Hej alle

Der er Ubuntu Global Jam i weekenden d. 12-14. september.

Hvis der er nogen derude som har tid til og mod på at stable et
arrangement på benene et sted i Danmark så skal I endelige ikke holde
jer tilbage.
Jeg har desværre ikke selv tid, men står gerne til rådighed hvis nogen
har brug for tips eller vil høre om erfaringer fra tidligere år.

Mere info på den engelsksprogede Ubuntu-wiki side:
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGlobalJam

Mvh.
Søren

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk