Επιτυχής επανεπιβεβαίωση της ελληνικής κοινότητας Ubuntu από το LoCo council

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Επιτυχής επανεπιβεβαίωση της ελληνικής κοινότητας Ubuntu από το LoCo council

GEORGE CHRISTOFIS

Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανεπιβεβαίωσης της ελληνικής κοινότητας ubuntu, από το συμβούλιο τοπικών κοινοτήτων Ubuntu (LoCo council). Αυτή τη φορά η αίτησή μας εξετάστηκε μέσω bug και όχι στο κανάλι #ubuntu-meeting στς IRC όπως γινόταν παλιότερα.

Το έργο της κοινότητας μας και των μελών της κρίθηκε με εγκωμιαστικά σχόλια από τα μέλη του LoCo council και απέσπασε 5 θετικές ψήφους έναντι καμίας αρνητικής!
Έτσι η κοινότητα ubuntu-gr θα συνεχίσει να είναι η αναγνωρισμένη κοινότητα για το Ubuntu στην Ελλάδα!

Η σύντομη παρουσίαση της κοινότητας και της δράσης της μέσω της σελίδας της αίτησής μας [1], έδωσε μια καλή εικόνα της κοινότητας, περιγράφοντας τις δραστηριότητές της και το έργο της. Παρότρυνση του συμβουλίου, είναι να συνεχιστεί το έργο και για το επόμενο διάστημα.

Η διαδικασία της επανεπιβεβαίωσης είναι καταγεγραμμένη στο 1336333

Η ελληνική κοινότητα Ubuntu ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2005, και από το 2008 όπου και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από το LoCo council, διατηρεί τον τίτλο της αναγνωρισμένης κοινότητας Ubuntu χάρις το έργο και τις δραστηριότητες των μελών της. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσους βοηθούν και συμμετέχουν στην κοινότητα.

Αυτή η επανεπιβεβαίωση έφερε και μία μικρή αλλαγή στην ονομασία της ομάδος μας στο launchpad. Η ομάδα της ελληνικής κοινότητας στο launchpad πλέον είναι: http://launchpad.net/~ubuntu-gr
και όχι
http://launchpad.net/~ubuntu-greek-users που ήταν μέχρι τη μετονομασία της.
Το ίδιο έχει συμβεί και στο LoCo Portal όπου η σελίδα μας πλέον είναι: http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-gr/

Επόμενη επανεπιβεβαίωση το 2016!
Συγχαρητήρια σε όλη την κοινότητα!!!

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Επιτυχής επανεπιβεβαίωση της ελληνικής κοινότητας Ubuntu από το LoCo council

GEORGE CHRISTOFIS
Εκ παραδρομής ξέχασα τη σελίδα της αίτησης :)

 [1] https://wiki.ubuntu.com/GreekTeam/ReVerificationApplication2014


Στις 7 Αυγούστου 2014 - 6:58 μ.μ., ο χρήστης George Christofis <[hidden email]> έγραψε:

Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η διαδικασία επανεπιβεβαίωσης της ελληνικής κοινότητας ubuntu, από το συμβούλιο τοπικών κοινοτήτων Ubuntu (LoCo council). Αυτή τη φορά η αίτησή μας εξετάστηκε μέσω bug και όχι στο κανάλι #ubuntu-meeting στς IRC όπως γινόταν παλιότερα.

Το έργο της κοινότητας μας και των μελών της κρίθηκε με εγκωμιαστικά σχόλια από τα μέλη του LoCo council και απέσπασε 5 θετικές ψήφους έναντι καμίας αρνητικής!
Έτσι η κοινότητα ubuntu-gr θα συνεχίσει να είναι η αναγνωρισμένη κοινότητα για το Ubuntu στην Ελλάδα!

Η σύντομη παρουσίαση της κοινότητας και της δράσης της μέσω της σελίδας της αίτησής μας [1], έδωσε μια καλή εικόνα της κοινότητας, περιγράφοντας τις δραστηριότητές της και το έργο της. Παρότρυνση του συμβουλίου, είναι να συνεχιστεί το έργο και για το επόμενο διάστημα.

Η διαδικασία της επανεπιβεβαίωσης είναι καταγεγραμμένη στο 1336333

Η ελληνική κοινότητα Ubuntu ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2005, και από το 2008 όπου και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από το LoCo council, διατηρεί τον τίτλο της αναγνωρισμένης κοινότητας Ubuntu χάρις το έργο και τις δραστηριότητες των μελών της. Αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσους βοηθούν και συμμετέχουν στην κοινότητα.

Αυτή η επανεπιβεβαίωση έφερε και μία μικρή αλλαγή στην ονομασία της ομάδος μας στο launchpad. Η ομάδα της ελληνικής κοινότητας στο launchpad πλέον είναι: http://launchpad.net/~ubuntu-gr
και όχι
http://launchpad.net/~ubuntu-greek-users που ήταν μέχρι τη μετονομασία της.
Το ίδιο έχει συμβεί και στο LoCo Portal όπου η σελίδα μας πλέον είναι: http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-gr/

Επόμενη επανεπιβεβαίωση το 2016!
Συγχαρητήρια σε όλη την κοινότητα!!!