Ubuntu bak als access point

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ubuntu bak als access point

Peter Poeliejoe
Hallo allemaal,

Ik heb hier een laptop staan met Ubuntu erop. Nu wil ik graag deze
bak inzetten als access point (er zit een WLAN-kaart in). Welke
pakketten kan ik hiervoor gebruiken?

Alvast bedankt voor de reacties.

Groeten,
Tim

Met de hostap driver heb je in ieder geval succes met prism kaartjes (intersil).
Let wel: de 802.11b, niet de "g"!
Zie bijv.:
http://hostap.epitest.fi/
http://oob.freeshell.org/nzwireless/LWAP-HOWTO.html

Ik gebruik zelf een senao kaartje met prism 2.5 (802.11b) chip, en die kan dit.

Peter--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl