Unsupported Topcom 4054G wifi card successfully installed on Ubuntu 5.10

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Unsupported Topcom 4054G wifi card successfully installed on Ubuntu 5.10

Jeroen Devroede

Ik ben er  in geslaagd om een Topcom Skyr@cer 4054G wifi kaart te configureren op een Ubuntu 5.10. Hardware is een Dell Latitude CPXj.
Hier is hoe het werkt:
zoek de driver

Je moet de file mrv8335.inf gebruiken die in de win98 folder staat in de driver directory van de CD die met de Topcom wifi card werd meegeleverd. Copieer de file ergens op je harde schijf. Dit is de enige van alle .inf en .sys files op de CD die gewerkt heeft onder mijn configuratie.

Installeer de Windows Driver met NDISWrapper
In het terminalvenster, ga naar de directory waar je de WiFi driver hebt gesaved, en run:

sudo ndiswrapper -i mrv8335.inf

Run ndiswrapper -m
Run modprobe ndiswrapper

Controlleer de installatie door het volgende commando: sudo ndiswrapper -l ,en wanneer de installatie succesvol was, zou je iets moeten terugkrijgen in de trend van:

Installed ndis drivers:
mrv8335 driver present, hardware present

Wanneer U nu iwconfig runt krijgt U een lijst van network interfaces, en nu zou er iets in de trend van wlan0 moeten tussenstaan, met specificaties van jouw wireless network

De volgende sectie is tweeledig:

Ofwel gebruikt U de zeer goede network-admin GUI van Ubuntu (werkte perfect bij mij), ofwel kiest U voor VI editing van de interfaces file.

Network-admin GUI:
open network-admin.
De wifi connection zou nu moeten gelist zijn.
Eerst moet U op eigenschappen klikken om de connectie te activeren.
Geef bij de netwerksleutel Uw hexadecimale network key in (bij mij werkte enkel 64-bit encryption, niet 128)
Klik op toepassen.
In het venster met de network lijst, klik op activeren.
Uw kaart komt tot leven ; )
Open firefox om het resultaat te testen.

network interface file manueel ananpassen

Deze file bevindt zich in /etc/network en dit is hoe je hem configureert
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# This is a list of hotpluggable network interfaces.
# They will be activated automatically by the hotplug subsystem.
mapping hotplug
script grep
map eth0

iface wlan0 inet dhcp
wireless_keymode open
wireless_key XXXXXXXXXhier komt Uw 64-bit network keyXXXXXXXXXXXX
wireless_mode managed
wireless_essid XXXXXhier komt Uw SSIDXXXXXX
wireless_nick XXXXXXXXXXX

auto wlan0

Bedankt,

Jeroen

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Unsupported Topcom 4054G wifi card successfully installed on Ubuntu 5.10

Dennis Kaarsemaker
On wo, 2006-01-11 at 11:20 +0100, Jeroen Devroede wrote:

> Ik ben er  in geslaagd om een Topcom Skyr@cer 4054G wifi kaart te
> configureren op een Ubuntu 5.10. Hardware is een Dell Latitude CPXj.

Goed dat je het met ons deelt, nuttige toevoeging voor het archief van
de lijst :)

--
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntu.com
  - Linux voor iedereen:    http://www.ubuntu-nl.org

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Unsupported Topcom 4054G wifi card successfully installed on Ubuntu 5.10

Jeroen Devroede
In reply to this post by Jeroen Devroede
Heren!

Komt in orde!
Ik maak er dierct werk van!

Thx,

Jeroen

On 1/11/06, Dimitri Van Landuyt <[hidden email]> wrote:
Misschien zeer nuttig voor andere gebruikers om dit op de wiki van ubuntu te zetten: <a href="https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsWirelessNetworkCards" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)">https://wiki.ubuntu.com/HardwareSupportComponentsWirelessNetworkCards of zelf een pagina aan te maken op die wiki voor deze kaart?

Dimitri


On 1/11/06, Jeroen Devroede <[hidden email]> wrote:

Ik ben er  in geslaagd om een Topcom Skyr@cer 4054G wifi kaart te configureren op een Ubuntu 5.10. Hardware is een Dell Latitude CPXj.
Hier is hoe het werkt:
zoek de driver

Je moet de file mrv8335.inf gebruiken die in de win98 folder staat in de driver directory van de CD die met de Topcom wifi card werd meegeleverd. Copieer de file ergens op je harde schijf. Dit is de enige van alle .inf en .sys files op de CD die gewerkt heeft onder mijn configuratie.

Installeer de Windows Driver met NDISWrapper
In het terminalvenster, ga naar de directory waar je de WiFi driver hebt gesaved, en run:

sudo ndiswrapper -i mrv8335.inf

Run ndiswrapper -m
Run modprobe ndiswrapper

Controlleer de installatie door het volgende commando: sudo ndiswrapper -l ,en wanneer de installatie succesvol was, zou je iets moeten terugkrijgen in de trend van:

Installed ndis drivers:
mrv8335 driver present, hardware present

Wanneer U nu iwconfig runt krijgt U een lijst van network interfaces, en nu zou er iets in de trend van wlan0 moeten tussenstaan, met specificaties van jouw wireless network

De volgende sectie is tweeledig:

Ofwel gebruikt U de zeer goede network-admin GUI van Ubuntu (werkte perfect bij mij), ofwel kiest U voor VI editing van de interfaces file.

Network-admin GUI:
open network-admin.
De wifi connection zou nu moeten gelist zijn.
Eerst moet U op eigenschappen klikken om de connectie te activeren.
Geef bij de netwerksleutel Uw hexadecimale network key in (bij mij werkte enkel 64-bit encryption, niet 128)
Klik op toepassen.
In het venster met de network lijst, klik op activeren.
Uw kaart komt tot leven ; )
Open firefox om het resultaat te testen.

network interface file manueel ananpassen

Deze file bevindt zich in /etc/network en dit is hoe je hem configureert
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# This is a list of hotpluggable network interfaces.
# They will be activated automatically by the hotplug subsystem.
mapping hotplug
script grep
map eth0

iface wlan0 inet dhcp
wireless_keymode open
wireless_key XXXXXXXXXhier komt Uw 64-bit network keyXXXXXXXXXXXX
wireless_mode managed
wireless_essid XXXXXhier komt Uw SSIDXXXXXX
wireless_nick XXXXXXXXXXX

auto wlan0

Bedankt,

Jeroen

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
<a href="http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl" target="_blank" onclick="return top.js.OpenExtLink(window,event,this)"> http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl