Vertaling bonfire cd burning app

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vertaling bonfire cd burning app

Jasper van der Marel-4
Hoi,

Is er al iemand bezig met de vertaling van Bonfire (CD brandprogramma ?) Zo niet dan ga ik het pakket maar eens vertalen.

Jasper van der Marel

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vertaling bonfire cd burning app

Jan Claeys (Ubuntu)
Op vr, 02-06-2006 te 16:56 +0200, schreef Jasper van der Marel:
> Is er al iemand bezig met de vertaling van Bonfire (CD
> brandprogramma ?)

Ik vind 'bonfire' niet op launchpad.
Je kijkt dus best op de site van bonfire zelf...

--
Jan Claeys--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl