Vertalingen

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vertalingen

Dennis Kaarsemaker
Na aanhoudende klachten van gnome-nl over de vertalingen in Ubuntu is
vandaag de structuur van het vertalen grondig veranderd. Als je wat wil
vertalen, graag, maar we willen wel kwaliteitscontrole.

Vanaf nu gaat het dus zo:

* Download het .po bestand vanuit rosetta
* Pas de vertalingen aan on het gedownloade bestand
* Mail het naar de mailinglijst als attachment

Dan kan er gecontroleerd worden voordat je vertalingen geïmporteerd
worden. Als is gebleken dat de kwaliteit van je vertaingen goed zijn,
kun je weer aan het team toegevoegd worden.
--
Dennis K.
 - Linux for human beings - http://www.ubuntu.com
 - Linux voor iedereen - http://www.ubuntu-nl.org

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (198 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Vertalingen

Jan Claeys (Ubuntu)
Op ma, 10-04-2006 te 21:04 +0200, schreef Dennis Kaarsemaker:
> Vanaf nu gaat het dus zo:
>
> * Download het .po bestand vanuit rosetta

Kijk ook eerst na of er al geen officiële vertaling van bestaat die nog
niet in Ubuntu zit; het is niet nuttig om dubbel werk te doen.

Via de volgende URLs kan je .po bestanden voor veel van de meest
gebruikte programma's downloaden:
<http://www.iro.umontreal.ca/translation/registry.cgi?team=nl>
<http://nl.gnome.org/status.php?gnomeversion=gnome-2.14>
<http://nl.gnome.org/status.php?gnomeversion=HEAD>

Voor andere programma's kijk je meestal best op de homesite van het
programma of zo...

--
Jan Claeys--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl