Vertalingen van de hulp van Aisleriot

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vertalingen van de hulp van Aisleriot

Jeroen van Splunder
Hallo,

Als je in Aisleriot (in dapper) de hulp voor een spel met een vertaalde
naam oproept, geeft dit problemen. Selecteer bijvoorbeeld 'Schaakbord'
en doe dan Shift-F1 of Hulp -> Schaakbord. Je krijgt dan een foutmelding
"De sectie ‘Schaakbord’ bestaat niet in dit document. Indien u hier
terechtkwam door de Hulp aan te klikken in een toepassing, rapporteert u
dit dan alstublieft aan de beheerders van die toepassing." Dit komt
natuurlijk omdat de sectie 'Chessboard' heet. Via de gewone hulp (F1 of
Hulp -> Inhoud) kan je doorklikken naar 'Chessboard' en dan krijg je wel
de juiste hulp. Is dit een fout in de vertaling of in het spel?

-- Jeroen--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl