Wireless display

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Wireless display

Monik Coeckx
Beste forum, kan iemand mij op weg helpen  om mijn ubuntu 18.04-laptop draadloos te koppelen aan toshiba smart TV, die werkt met met het wireless display-system? Geraak niet wijs uit de "hulp" die ik vind op internet...
Alvast bedankt voor reacties!
SV4 

--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl